Formació

Formació

Tema Jove: formació

Pla de formació 2022-2023 de l'IVAJ

Aquest pla de formació dirigit al personal Tècnic de la Xarxa Jove i als equips de formació de les escoles d'animació juvenil, té una doble finalitat, d'una banda, a través de les diferents accions formatives programades en els itineraris formatius es pretén treballar les competències professionals necessàries per a un exercici àgil, eficaç i flexible de la pràctica professional,  afavorint l'adaptació permanent a les necessitats de l'adolescència i joventut i a les noves exigències socials i professionals en l'àmbit de la joventut.  

D'altra banda, es pretén incentivar a les persones que s'incorporen per primera vegada a la prestació de serveis en matèria de joventut, a rebre una formació inicial dins de l'àmbit de l'educació no formal, l'oci educatiu, per a portar avant les polítiques integrals de joventut, a nivell municipal. 

OBJECTIUS DEL PLA

  • Facilitar als professionals de joventut espais formatius per a poder compartir i presentar iniciatives per a treballar coneixements específics sobre aspectes tècnics, ètics, socials, mediambientals, i educatius que incideixen directament en la joventut. 
  • Garantir l'actualització dels coneixements de les persones professionals de joventut i la permanent millora de la seua qualificació, així com incentivar-los en el seu treball diari i incrementar la seua motivació professional. 

ESTRUCTURA DEL PLA DE FORMACIÓ

El pla de formació està estructurat en dos nivells de formació i huit itineraris.

1. Per al personal Tècnic de la XARXA JOVE
a) Formació bàsica:
Dirigida a persones que tindran el seu primer contacte amb els serveis i programes de l'IVAJ i amb les polítiques integrals de joventut a nivell municipal, com a professionals de joventut. 

La finalitat d'aquesta formació és conéixer l'estructura, l'organització, la gestió dels diferents programes de joventut, així com la planificació i organització d'un pla jove municipal, la gestió i la metodologia específica de treball amb joves, amb els instruments pertinents amb la finalitat de planificar intervencions socioeducatives juvenils, fomentat la participació i la inclusió. 

b) Formació tècnica especialitzada
Aquesta formació està més centrada en l'especialització de tasques administratives, tècniques i d'intervenció que són substancials en els llocs de treball i en la labor d'acompanyament i seguiment de la intervenció que realitzen les persones professionals de joventut.  

Cada nivell de formació contempla un nombre determinat d'Itineraris. Per itinerari formatiu s'entén, a l'efecte del present pla de formació, el conjunt programat de cursos i mòduls formatius, amb l'objectiu de dotar a les persones participants de l'orientació i assessorament específic per a la posada en acció de programes d'intervenció d'oci educatiu. 

La implantació d'itineraris formatius persegueix els objectius que a continuació s'expressen:  

a) Dotar a l'oferta formativa d'un sentit integral, de manera que es garantisca la coherència interna de les accions que la conformen amb les polítiques integrals de joventut a nivell municipal. 
b) Incrementar la connexió entre l'oferta de formació i les necessitats formatives de les persones professionals de joventut per al desenvolupament de les funcions pròpies en els diferents àmbits d'intervenció tant des de l'administració pública com des de la iniciativa privada, amb la finalitat d'incrementar els seus nivells d'eficàcia. 
c) Contribuir a la modernització dels instruments de gestió de recursos humans dins de l'àmbit de les polítiques integrals de joventut que es desenvolupen des de les administracions públiques. 

 

2. El programa formatiu “Posa't al dia” és una iniciativa de l'Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV)
L'APJCV és responsable de l'organització i de la certificació. 

DESTINATARIS/TÀRIES DEL PROGRAMA:

  • Personal tècnic de joventut que presta els seus serveis en la Xarxa Jove
  • Professorat de les Escoles d'Animació Juvenil. 
  • Personal de l'IVAJ. 
  • Regidors i regidores de Joventut.
  • Associacions juvenils  

MODALITAT DE LA FORMACIÓ:
En línia

El contingut està publicat en la plataforma de formació i l'alumnat fa les tasques pertinents per a aconseguir l'APTE.

Telepresencial
En streaming, en els quals professorat i alumnat estan en els seus diferents llocs de treball i es connecten per videoconferència.

Presencials
Es realitzaran de manera presencial en diferents espais habilitats

INSCRIPCIÓ:
Serà telemàtica a través del procediment establit en cada mòdul formatiu.

CERTIFICACIÓ:
En finalitzar cada activitat formativa i després de realitzar l'avaluació corresponent, l'alumnat participant rebrà un certificat electrònic per part de l'IVAJ que acredite la seua participació, així com els continguts treballats.
Per l'expedició de la certificació d'un Itinerari, l'alumnat ha d'obtindre la qualificació d'apte de tots els mòduls formatius que integren el mateix.

Itineraris del Pla de Formaci

 

Altres formacions