Formació

Formació

Tema Jove: formació

El pla de formació esta estructurat en 9 Itineraris formatius: 

Destinataris del programa:
  • Personal tècnic de joventut que presta els seus serveis a les administracions públiques
  • Professorat de les Escoles d'Animació Juvenil
  • Professorat de les Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
  • Monitors o Monitores i Directors o Directores d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT-DAT)
  • Personal del món associatiu
  • Persones que desenvolupen un voluntariat relacionat amb la joventut
  • Personal d'entitats empresarials relacionades amb el temps lliure juvenil i l'oci educatiu
  • Professionals d'activitats esportives (monitors esportius o monitores esportives, entrenadors o entrenadores, àrbitres)
Que s'entén per itinerari 
Per itinerari formatiu s'entén, a l'efecte del present pla, el conjunt programat i ordenat de cursos i mòduls formatius l'objectiu dels quals és dotar a les persones participants de l'orientació i assessorament específic per a la posada en acció de programes d'intervenció d'oci educatiu. 
Objectius. La implantació d'itineraris formatius persegueix els fins principals que a continuació s'expressen: 
a) Dotar a l'oferta formativa d'un sentit integral, de manera que es garantisca la coherència interna de les accions que la conformen amb vista a la consecució d'objectius definits.
b) Incrementar la connexió entre l'oferta de formació i les necessitats formatives a les persones professionals de joventut per al desenvolupament de les funcions pròpies en els diferents àmbits d'intervenció tant des de l'administració publica com des de la iniciativa privada, elevant així els seus nivells d'eficàcia.
c) Orientar i incentivar al personal professional de joventut perquè confluïsquen els seus interessos professionals i els interessos de l'organització en la qual s'integren.
d) Contribuir a la modernització dels instruments de gestió de recursos humans dins de l'àmbit de les polítiques integrals de joventut que es desenvolupen des de les administracions publiques.
 
Vídeo de la presentació. 14/10/21
(Mónica Oltra, Jesús Martí i Mª Fernanda Chocomeli)

 
 
 

Altres formacions

 

Tema Jove Formacio Video

Tema Jove iFrame 2021