Formació - IVAJ

T'interessa

Calendari de Formació

Pla de formació de l'IVAJ 2024

Pla de formació de l'IVAJ 2024

Tema Jove: formació

(descarrega el pla *.pdf)

Dirigit al personal tècnic de la Xarxa Jove i als equips de formació de les escoles d'animació juvenil, té una doble finalitat, d'una banda, a través de les diferents accions formatives programades en els itineraris formatius es pretén treballar les competències professionals necessàries per a un exercici àgil, eficaç i flexible de la pràctica professional,  afavorint l'adaptació permanent a les necessitats de l'adolescència i joventut i a les noves exigències socials i professionals en l'àmbit de la joventut.  

D'altra banda, es pretén incentivar a les persones que s'incorporen per primera vegada a la prestació de serveis en matèria de joventut, a rebre una formació inicial dins de l'àmbit de l'educació no formal, l'oci educatiu, per a portar avant les polítiques integrals de joventut, a nivell municipal. 

OBJECTIUS DEL PLA

  • Facilitar als professionals de joventut espais formatius per a poder compartir i presentar iniciatives per a treballar coneixements específics sobre aspectes tècnics, ètics, socials, mediambientals, i educatius que incideixen directament en la joventut. 
  • Garantir l'actualització dels coneixements de les persones professionals de joventut i la permanent millora de la seua qualificació, així com incentivar-los en el seu treball diari i incrementar la seua motivació professional. 

MÒDULS FORMATIUS:

1. Formació bàsica de la Xarxa Jove 1. Metodologia  2. Informació juvenil  
2. Formació especialitzada  a) Bloc I. Formació tècnica per al treball amb joves b) Bloc II: L'oci educatiu com a agent transformador c) Bloc III: Formació sectorial aplicada al treball amb joves

Mòdul Formatiu

Dates  Duración  Bloc
Modalitat
MF 01.08 Els programes de corresponsals juvenils: millora de la intervenció socioeducativa sense determinar 15h FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial
MF 01.07 Educar per competències, educar en valors, avaluació, planificació del treball de dinamització, elaboració de projectes

sense determinar

15h FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial
MF 03.02.04 El nostre campament té petjada de carboni. I ara què fem?
Fitxa informativa     Inscripció
12 de junio de 2024 2h Formació especialitzada Bloc III
Telepresencial
MF 02.04 ADVANCED YIntro-ERYCA
Fitxa informativa    Inscripció finalitzada
Del 13 a 31 de maig de 2024  26h FB de la Xarxa Jove
(Metodologia)

En línia
MF 03.01.03 L'ús de les eines de dinamització digital en els cursos de formació en matèria d'animació juvenil
Fitxa informativa     Inscripció finalitzada
8, 15, 22 i 29 de maig de 2024  8h  Formació especialitzada Bloc I
Telepresencial
MF 03.03.02 Comunicació NOVIOLENTA per a adolescents
Fitxa informativa     Inscripció finalitzada
15,16,19, 23 i 25 de abril 2024  10h  Formació especialitzada Bloc III
Telepresencial
MF 03.03.01 Multiculturalitat. Aprendre a valorar les diferències a través de les activitats d oci educatiu
Fitxa informativa     Inscripció finalitzada
10,11,17, 18 i 24 d'abril 2024  10h  Formación especializada Bloque III
Telepresencial
MF 01.06 Metodologia del treball amb grups d'oci educatiu: presa de decisions, treball en equip 

Ajornat

15h  FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial
MF 02.03 DIGITAL YIntro-ERYCA  Ajornat 15h  FB de la Xarxa Jove
(Metodologia)

En línia
MF 03.02.03 Detecció i prevenció del risc de suïcidi en adolescents
Fitxa informativa    Inscripció finalitzada

12. 26 i 30 d'abril de 2024

6h  Formació especialitzada Bloc II
Telepresencial
MF 03.02.02 L'oci educatiu per al benestar i la qualitat de vida de la joventut: reptes per a les administracions locals
Fitxa informativa     Inscripció finalitzada
7, 12, 14 i 21 de març de 2024  8h  Formació especialitzada Bloc II
Telepresencial
MF 01.05 Com crear un pla de xarxes i comunicació digital per a arribar a nostre públic jove. Eines i creació de continguts
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
26, 27, 28, 29 de febrer de 2024  8h  FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial
MF 01.04 Pla jove: Disseny, implementació i avaluació de les polítiques de joventut
Ficha informativa Inscripció finalitzada
Ajornat 25h  FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial
MF 02.02 YIntro: primers passos en la Informació Juvenil
Fitxa informativa Inscripció finalitzada

 
15/02/2024
15/03/2024
30h  FB de la Xarxa Jove
(Metodologia)

En línia
MF 03.02.01 El valor de l'esport en les activitats d'oci educatiu
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
5,6,12,14 i 19 de febrer 2024  10h  Formació especialitzada Bloc II
Telepresencial
MF 01.03 Educació en la participació, vinculació de joves a projectes d'oci educatiu, anàlisi de la realitat (Mòdul 1)
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
30/01/2024 20/02/2024  15h  FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial/Presencial
MF 03.01.02 Responsabilitat i obligacions legals en les activitats d'oci educatiu amb menors d'edat
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
15,17,24,29 i 31 de gener de 2024  10h  Formació especialitzada Bloc I
Telepresencial
MF 03.01.01 Bones pràctiques per a la prevenció de la violència de gènere en l'àmbit de l'educació no formal
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
11 i 12 gener 2024  4h  Formació especialitzada Bloc I
Telepresencial
MF 01.02 Educació en la participació, vinculació de joves a projectes d'oci educatiu, anàlisi de la realitat (Mòdul 1)
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
28/11/2023 19/12/2023  15h FB de la Xarxa Jove
(
Informació juvenil)

Telepresencial
MF 02.01 YIntro: primers passos en la Informació Juvenil
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
21/11/2023 21/12/2023  30h FB de la Xarxa Jove
(Metodologia)

En línia
MF 01.01 Metodologia del treball amb grups d'oci educatiu: presa de decisions, treball en equip
Fitxa informativa Inscripció finalitzada
24/10/2023 21/11/2023 15h FB de la Xarxa Jove (Informació juvenil)
Telepresencial

 

DESTINATARIS/TÀRIES DEL PROGRAMA:

  • Personal tècnic de joventut que presta els seus serveis en la Xarxa Jove
  • Professorat de les Escoles d'Animació Juvenil. 
  • Personal de l'IVAJ. 
  • Regidors i regidores de Joventut.
  • Associacions juvenils  

MODALITAT DE LA FORMACIÓ:
En línia

El contingut està publicat en la plataforma de formació i l'alumnat fa les tasques pertinents per a aconseguir l'APTE.

Telepresencial
En streaming, en els quals professorat i alumnat estan en els seus diferents llocs de treball i es connecten per videoconferència.

Presencials
Es realitzaran de manera presencial en diferents espais habilitats

INSCRIPCIÓ:
Serà telemàtica a través del procediment establit en cada mòdul formatiu.

CERTIFICACIÓ:

En finalitzar cada activitat formativa, se certificarà a les persones que hagen superat el seu contingut (en el cas de formació presencial) o que hagen emplenat el formulari d'assistència (en els cursos en línia), sempre que hagen contestat a l'enquesta d'avaluació que s'enviarà després de la formació.

Cadascun dels cursos de formació que conté este pla se certificarà individualment.

Vídeo presentació del Pla de Formació

Itineraris de Plans de Formació anteriors