Ayudas

AJUDES

A ASSOCIACIONS JUVENILS

Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2021.

Podran sol·licitar-les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana.

Es finançaran les despeses corrents i de personal del Programa General d'Activitats 2021, que no haja sigut subvencionat ni sol·licitada la subvenció en l'exercici 2020 i l'objecte del qual és el recollit en l'annex II de l'Ordre de Bases.

La tramitació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. 

Termini:

Del 23 de juny al 22 de juliol de 2021

 

Convocatòria

Annex I (sol·licitud)

Annex II (fitxa resum d'activitats)

Annex III (activitats sol·licitades)

Annex IV (ingressos i despeses de l'any 2020)

Annex V (declaració responsable)

Domiciliació bancària

 

 

 

 

 

A CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

A partir de l'any 2018 l'IVAJ disposa d'una línia nominativa destinada a ajudes a consells locals de joventut de la Comunitat Valenciana.

Consells locals beneficiaris de 2019

A ENTITATS LOCALS

  • Ajudes per a activitats del Programa de Joventut 2021

Per a la realització d'activitats de:

a) Oci educatiu:

  • Trobades en els quals participen joves de més d'un municipi.
  • Activitats d'educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups de joves, dins d'un programa educatiu.
  • Activitats que siguen resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua organització.
  • Activitats extraordinàries organitzades a conseqüència de la situació creada per la COVID-19.


b) Promoció del voluntariat:  s'entendran incloses les activitats i els cursos de formació.

c) Programes d'aprenentatge-servei

d) Fòrum Jove

 

Termini depresentació de sol·licituds: 

Des del 7 d'abril al 4 de maig de 2021

 

Procediment Convocatòria

Guia per a emplenar les ajudes i Preguntes Freqüents (FAQ)

Bases reguladores per a programes de joventut i d'equipament en TIC

Termini de justificació:

Serà des de l'endemà a la notificació de concessió de l'ajuda i el 31 d'octubre de 2021, tots dos inclusivament.

Les despeses reportades a partir de l'1 de novembre es podran abonar en gener de 2022, sempre que no superen el 20% de l'import de la subvenció i que la justificació es realitze abans del 30 de desembre de 2021.

 

Logos de l'IVAJ per a activitats subvencionades: en pdf, en jpg (normal i negatiu) i en png (normal i negatiu)

Declaració d'Oci Educatiu: Ens reunim amb altres valors

Descàrrega l'adhesió a la declaració per a signar

 

  • Subvencions Pla de Municipalització  2021

- Per a ajuntaments de + de 5.000 habitants i mancomunitats

Convocatòria ajuntaments  Convocatòria mancomunitats  Procediment

 

Preguntes freqüents (FAQ) subvencions nominatives