Ayudas

AJUDES

A ASSOCIACIONS JUVENILS

Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2021.

Podran sol·licitar-les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, inscrites en el Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana i que estiguen implantades en, almenys, 15 localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.

Es finançaran les despeses corrents i de personal del Programa General d'Activitats 2021, que no haja sigut subvencionat ni sol·licitada la subvenció en l'exercici 2020 i l'objecte del qual és el recollit en l'annex II de l'Ordre de Bases.

La tramitació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. 

Termini:

Del 23 de juny al 22 de juliol de 2021

 

Convocatòria

Annex I (sol·licitud)

Annex II (fitxa resum d'activitats)

Annex III (activitats sol·licitades)

Annex IV (ingressos i despeses de l'any 2020)

Annex V (declaració responsable)

Domiciliació bancària

A CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

A partir de l'any 2018 l'IVAJ disposa d'una línia nominativa destinada a ajudes a consells locals de joventut de la Comunitat Valenciana.

Consells locals beneficiaris de 2019

A ENTITATS LOCALS

  • Ajudes per a activitats del Programa de Joventut 2021

Per a la realització d'activitats de:

a) Oci educatiu:

  • Trobades en els quals participen joves de més d'un municipi.
  • Activitats d'educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups de joves, dins d'un programa educatiu.
  • Activitats que siguen resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua organització.
  • Activitats extraordinàries organitzades a conseqüència de la situació creada per la COVID-19.

b) Promoció del voluntariat:  s'entendran incloses les activitats i els cursos de formació.

c) Programes d'aprenentatge-servei

d) Fòrum Jove

 

Termini de justificació: fins al 31 d'octubre de 2021.

Les despeses reportades a partir de l'1 de novembre es podran abonar en gener de 2022, sempre que no superen el 20% de la subvenció i que la justificació es realitze abans del 31 de desembre de 2021.

Anul·lació parcial de la resolució

Resolució

Procediment justificació (cal justificar exclusivament per este procediment telemàtic)

Convocatòria

Procediment sol·licitud

Guia per a emplenar les ajudes i Preguntes Freqüents (FAQ)

Bases reguladores per a programes de joventut i d'equipament en TIC

Logos de l'IVAJ per a activitats subvencionades: en pdf, en jpg (normal i negatiu) i en png (normal i negatiu)

Declaració d'Oci Educatiu: Ens reunim amb altres valors

Descàrrega l'adhesió a la declaració per a signar

 

  • Subvencions Pla de Municipalització  2021

- Per a ajuntaments de + de 5.000 habitants i mancomunitats

Procediment justificació (cal justificar exclusivament per este procediment telemàtic)

Convocatòria ajuntaments  

Convocatòria mancomunitats  

Procediment de sol·licitud

Preguntes freqüents (FAQ) subvencions nominatives