T'interessa

Associacions que poden formar part dels consells locals

Associacions que poden formar part dels consells locals

L'article 34 de la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, establix que per a crear un Consell Local de Joventut, és necessari que en el municipi existisca un mínim de cinc entitats de caràcter juvenil degudament constituïdes i amb implantació en un municipi com a mínim.
 
Poden constituir o formar part d'un consell local de joventut (art 17 llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana):
  • Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.
  • Les associacions d'alumnat universitari i no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions, els associats de les quals siguen jóvens.
  • Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com ara associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de jóvens empresaris i de confessions religioses, i les seues federacions, confederacions i unions.
  • Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre