Oferta Concertada 2021

Oferta Concertada 2021

Oferta Concertada, en la modalitat VIU L'ESTIU, ofereix l'ús dels seus albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

 

VIU L'ESTIU:

Del 27 de juny al 5 de setembre 2021.

 

Adjudicació de places:

 

Relació d'Entitats que han resultat adjudicatàries

 

 

RESERVA

 

 ENTITAT

 

INSTALACIÓ

 

PLACES

 

PERIODE

 

RESERVA

30%

(RESERVA)

 

70%

 

TOTAL

120356

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

BIAR

20

01/08/2021 -

08/08/2021

200,00 €

493,00 €

1.617,00 €

2.310,00 €

120357

AJUNTAMENT D'AIELO DE MALFERIT

JAUME I - T

58

01/08/2021 -

08/08/2021

580,00 €

1.003,40 €

3.694,60 €

5.278,00 €

120358

CONSORCI XARXA JOVES.NET

JAUME I - T

58

04/07/2021 -

11/07/2021

580,00 €

1.003,40 €

3.694,60 €

5.278,00 €

120402

MANCOMUNITAT LA VALL D'ALBAIDA

JAUME I - C

42

01/08/2021 -

08/08/2021

420,00 €

814,80 €

2.881,20 €

4.116,00 €

120403

ASOC. AMICS DE LA BIBLIOTECA LA FONTETA

LA MARINA

32

15/08/2021 -

29/08/2021

320,00 €

1.897,60 €

5.174,40 €

7.392,00 €

120404

JUNIORS MD FOC VERD

NAVALÓN

80

25/07/2021 -

01/08/2021

800,00 €

1.384,00 €

5.096,00 €

7.280,00 €

120405

TOTS JUNTS PODEM

MAR I VENT

20

08/08/2021 -

15/08/2021

200,00 €

493,00 €

1.617,00 €

2.310,00 €

120406

AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL ARZOBISPO

LA MARINA

20

27/06/2021 -

04/07/2021

200,00 €

493,00 €

1.617,00 €

2.310,00 €

120407

AJUNTAMENT DE MISLATA

NAVALÓN

36

11/07/2021 -

18/07/2021

360,00 €

622,80 €

2.293,20 €

3.276,00 €

120408

MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA

NAVALÓN

73

01/08/2021 -

15/08/2021

730,00 €

3.255,80 €

9.300,20 €

13.286,00 €

120413

AYUNTAMIENTO DE MONTSERRAT

JAUME I -C

23

18/07/2021 -

25/07/2021

230,00 €

446,20 €

1.577,80 €

2.254,00 €

120414

AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS

MAR I VENT

15

18/07/2021 -

25/07/2021

150,00 €

369,75 €

1.212,75 €

1.732,50 €

120415

FIL MUSIC PRODUCCIONS, S.L.

LA MARINA

22

27/06/2021 -

04/07/2021

220,00 €

657,80 €

2.048,20 €

2.926,00 €

120417

AVAF ASOC. DE VOLUNTRIOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

JAUME I - C

42

25/07/2021 -

01/08/2021

420,00 €

814,80 €

2.881,20 €

4.116,00 €

120418

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

NAVALÓN

50

18/07/2021 -

25/07/2021

500,00 €

865,00 €

3.185,00 €

4.550,00 €

120419

ASOCIACIÓN DE LOS LITUANOS EN VALENCIA

BIAR

20

27/06/2021 -

04/07/2021

200,00 €

493,00 €

1.617,00 €

2.310,00 €

120420

AJUNTAMENT D'EMPERADOR

BIAR

20

04/07/2021 -

11/07/2021

200,00 €

493,00 €

1.617,00 €

2.310,00 €

120421

MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA

JAUME I - C

19

18/07/2021 -

25/07/2021

190,00 €

368,60 €

1.303,40 €

1.862,00 €

120422

ASOCIACIÓN PERIFERIA

JAUME I - T

42

11/07/2021 -

18/07/2021

420,00 €

726,60 €

2.675,40 €

3.822,00 €

120423

ATLÉTIC CLUB NA ROVELLA

JAUME I - T

24

27/06/2021 -

04/07/2021

240,00 €

415,20 €

1.528,80 €

2.184,00 €

 

Relació d'Entitats que no han resultat adjudicatàries

 

N.º EXPT.

ENTITAT 

MOTIUS 

59/2021

AYUNTAMIENTO DE VIVER

(1)

60/2021

FEVADIS

(1)

62/2021

AJUNTAMENT DE BORRIANA

(1)

65/2021

A. XUQUER MONITORS ALBALAT DE LA RIBERA

(1)

66/2021

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL BARRIO DEL CRISTO

(1)

 

 1. Esgotament de les places, respecte de l'opció elegida per aquesta entitat, després d'haver adjudicat a altres sol·licitants, d'acord amb la base 9 de la convocatòria.
 2. Ocupació superior al 30% de les places de la instal·lació per grups de persones amb discapacitats, d'acord amb la base 5.10 de la convocatòria.

 

Beneficiaris

La campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també a grups de joves, que organitzen activitats d'oci educatiu. Els grups han de pertànyer a la Comunitat Valenciana.

 • Mínim de places: 15
 • Edats: entre 7 i 30 anys. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys.
 • Màxim de nits: 15  

 

Serveis que comprén

 • Allotjament en habitacions individuals (amb llençols), en cabanes o tendes. • Servei d'alimentació en pensió completa i parament de menjador col·lectiu.
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
 • Servei de socorrisme als albergs La Marina (Moraira) i Biar.
 • En el Campament de Navalón el servei de piscina estarà disponible durant l'estiu.

 

Sol·licituds

 • Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • Es formalitzaran en un imprés normalitzat annex III, i a través del procediment PROP.

 

Les presentades fins al 22 de març de 2021:

Llistat de sol·licituds fins al 22 de març

 • S'ordenaran per data de presentació, es publicaran en la web de l'IVAJ I s'obrirà un període de 10 dies hàbils per a presentar qualsevol al·legació.
 • Es determinarà per sorteig a partir de quina sol·licitud s'inicia l'adjudicació de les presentades fins al dia 22 de març de 2021: El resultat del sorteig determina que es començarà pel número 11

Sorteig llistat de sol·licituds

 • Els beneficiaris hauran de formalitzar la reserva com a data límit el dia 21 de maig de 2021. 

Les presentades a partir del 23 de març de 2021:

 • Se'ls adjudicarà els torns i places per ordre d'entrada en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • S'admetran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

 

Oferta de places (annex IX. Periode d'estades)

 • Albergs
 • Campaments

 

Tarifes (annex VIII. Tarifes)

 • Tarifa especial: dirigida a associacions juvenils, ajuntaments i altres entitats legalment constituïdes, que organitzen activitats d'oci educatiu sense ànim de lucre.
 • Tarifa general: dirigida a la resta de beneficiaris.

 

Pagament i documentació

a) Dins dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places:

 • Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona.
 • Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits, signada per la persona representant.
 • Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud.

b) 1 mes abans del començament de l'estada:

 • Resguard del 30% de l'import total de les places adjudicades, del qual es restarà la bestreta abonada en concepte de reserva.
 • Relació de l'equip d'animació.

c) Fins a 15 dies naturals abans del començament de l'estada:                                           

 

Altres documents