Oferta Concertada 2021

Oferta Concertada 2021

Oferta Concertada, en la modalitat VIU L'ESTIU, ofereix l'ús dels seus albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

 

VIU L'ESTIU:

Del 27 de juny al 5 de setembre 2021.

 

Tercera adjudicació de places:

Resolució d'adjudicació de places sol·licitades a partir del 22 de març de 2021.

Annex I - relació d'entitats adjudicatàries 

 

Segona adjudicació de places:

Resolució d'adjudicació de places sol·licitades a partir del 22 de març de 2021.

Annexos I i II - relació d'entitats adjudicatàries i no adjudicatàries

 

Beneficiaris

La campanya va dirigida a associacions juvenils, centres escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també a grups de joves, que organitzen activitats d'oci educatiu. Els grups han de pertànyer a la Comunitat Valenciana.

 • Mínim de places: 15
 • Edats: entre 7 i 30 anys. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys.
 • Màxim de nits: 15  

 

Serveis que comprén

 • Allotjament en habitacions individuals (amb llençols), en cabanes o tendes. • Servei d'alimentació en pensió completa i parament de menjador col·lectiu.
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
 • Servei de socorrisme als albergs La Marina (Moraira) i Biar.
 • En el Campament de Navalón el servei de piscina estarà disponible durant l'estiu.

 

Sol·licituds

 • Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • Es formalitzaran en un imprés normalitzat annex III, i a través del procediment PROP.

Sorteig llistat de sol·licituds

 • Els beneficiaris hauran de formalitzar la reserva com a data límit el dia 21 de maig de 2021. 

 

Les presentades a partir del 23 de març de 2021:

 • Se'ls adjudicarà els torns i places per ordre d'entrada en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • S'admetran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

 

Oferta de places (annex IX. Periode d'estades)

 • Albergs
 • Campaments

 

Tarifes (annex VIII. Tarifes)

 • Tarifa especial: dirigida a associacions juvenils, ajuntaments i altres entitats legalment constituïdes, que organitzen activitats d'oci educatiu sense ànim de lucre.
 • Tarifa general: dirigida a la resta de beneficiaris.

 

Pagament i documentació

a) Dins dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places:

 • Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona.
 • Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits, signada per la persona representant.
 • Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud.

b) 1 mes abans del començament de l'estada:

 • Resguard del 30% de l'import total de les places adjudicades, del qual es restarà la bestreta abonada en concepte de reserva.
 • Relació de l'equip d'animació.

c) Fins a 15 dies naturals abans del començament de l'estada:                                           

 

Altres documents