Oferta Concertada 2022

Oferta Concertada 2022

L'IVAJ ofereix l'ús dels seus albergs i campaments per a realitzar activitats d'oci educatiu.

 

 

3ª Resolució de concessió per a les sol·licituds presentades a partir del 12 d'abril de 2022

Entitats adjudicatàries Annex I

 

2ª Resolució de concessió per a les sol·licituds presentades a partir del 12 d'abril de 2022

Entitats adjudicatàries Annex I

Entitats no adjudicatàries Annex II

 

Resolució de concessió

 

Del 26 de juny al 14 d'agost de 2022.

"En compliment amb la base 9 de la resolució de la campanya d'Oferta Concertada en la modalitat Viu l’Estiu 2022, el dia 2 de maig de 2022, a les 10.00 hores, s'ha celebrat el sorteig previst en esta base i el resultat ha sigut:

 • AVIS: amb motiu de la situació humanitària generada per la guerra a Ucraïna, i conseqüència de la labor d'acolliment que s'està realitzant per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítques Inclusives, l'Alberg de Biar no oferta places al programa Oferta Concertada Estiu 2022.

Sol·licituds d'Oferta Concertada presentades per entitats de la Comunitat Valenciana fins al dia 11 de maig de 2022:  5

Sol·licituds d'Oferta Concertada presentades per entitats d'altres comunitats fins al dia 11 de maig de 2022:  2

Qui pot sol·licitar-ho?

 1. Associacions juvenils
 2. Centres educatius
 3. Universitats
 4. Ajuntaments
 5. Clubs esportius
 6. Associacions culturals
 7. Grups de joves 

 

Condicions:

 • Mínim de places: 15
 • Edats: entre 7 i 30 anys. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys.
 • Màxim de nits: 15 

 

Serveis que comprén: 

 • Servei d'alimentació en pensió completa i parament de menjador col·lectiu.
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
 • Servei de socorrisme en els campaments que disposen de piscina i en els períodes d'obertura d'aquesta.
 • En l'alberg de Biar, a més, allotjament en habitacions compartides (amb llençols).

 

Sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic de l'IVAJ:

Llistat de sol·licituds presentades fins l'11 d'abril.

Llistat de sol·licituds presentades fins l'11 d'abril procedents d'altres comunitats autònomes.

 • A partir del dia 12 d'abril i fins el 15 d'agost de 2022, es podran continuar presentant sol·licituds sense que una mateixa entitat puga presentar íntegrament més de 2.

Sorteig llistat de sol·licituds

 • Les persones beneficiàries hauran de formalitzar la reserva com a data límit el dia 2 de juny de 2022.

Les presentades a partir del 12 d'abril de 2022:

 • Se'ls adjudicarà els torns i places per ordre d'entrada en el Registre Electrònic de l'IVAJ.
 • S'admetran sol·licituds fins a un mes abans de l'inici de l'estada.

 

Places ofertades. Annex VIII 

Preus. Annex VII

 

Pagament i documentació.

a) Dins dels 10 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació o notificació de l'adjudicació de les places:

 • Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona.
 • Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits, signada per la persona representant.
 • Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud.

b) 1 mes abans del començament de l'estada:

c) Fins a 15 dies naturals abans del començament de l'estada:    

 

 

Altres documents.