Preguntes freqüents

Activitats. Oferta Concertada i Lliure

En Oferta Concertada, podem triar els dies que ens interessen? Quin és el mínim de dies que podem demanar?

Hi ha dos modalitats:

  • Oferta Concertada. No es poden demanar dies solts ni menys dies dels prevists en els períodes que s'indica en la convocatòria. A més, es poden demanar un o dos perídoes, sempre que no superen els 16 dies.
  • Oferta Lliure. Dins dels períodes oferits, es poden demanar els dies que ens interessen.

Quantes sol·licituds per a l'Oferta Concertada podem presentar?

Cada entitat pot fer un màxim de 4 peticions al llarg de tota la campanya. No obstant això, una mateixa entitat podrà dur a terme un màxim de dues activitats mitjançant esta convocatòria

Carnets. Carnet d'alberguista

On s'expedeix el carnet d'alberguista i quina vigència té?

La tramitació de les diferents modalitats del carnet d'alberguista s'efectua a les oficines de l'IVAJ, Ajuntament i altres entitats. No obstant això, els albergs juvenils de l'IVAJ també poden tramitar-ne l'expedició.
Quant a la vigència del carnet d'alberguista, és d'un any a partir de la data de la seua expedició.

Es obligatori tindre el carnet d'alberguista per a reservar?

No. Tot i que és imprescindible la possessió del carnet d'alberguista per a qualsevol persona que desitge allotjar-se en un alberg de la Xarxa "Hostelling International", no s'exigeix a l'hora de formalitzar la reserva.

Instal·lacions. Albergs

Es poden reservar habitacions als albergs?

La reserva als albergs juvenils és de places (llits), no d'habitacions. La distribució de les habitacions la realitza l'alberg depenent del tipus d'habitació, de la instal·lació i de la disponibilitat.

Quina es l'estada màxima en un alberg?

  • En el cas de reserves familiars o individuals, l'estada màxima en el moment de formalitzar una reserva és de 5 nits, estada que podria prorrogar-se –una vegada a l'alberg–, depenent de la disponibilitat que hi haja. 
  • En el cas de reserves de grups, l'estada màxima serà de 15 nits

Instal·lacions. Campaments

Poden fer-se reserves individuals en els campaments de Jaume I i Navalón?

No. Els campaments de l'IVAJ sols poden ser utilitzats per grups; no són possibles, doncs, les reserves individuals.

No obstant això, actualment no es realitzen reserves i els campaments romandran tancats fins nou avís a causa de la COVID19

Actualment no es realitzen reserves i els campaments romandran tancats fins nou avís a causa de la COVID19

Puc utilitzar un campament fora de l'estiu?

Actualment no es realitzen reserves i els campaments romandran tancats fins nou avís a causa de la COVID19. 

 

Instal·lacions. Central de reserves

Es poden reservar habitacions als albergs?

La reserva als albergs juvenils és de places (llits), no d'habitacions. La distribució de les habitacions la realitza l'alberg depenent del tipus d'habitació, de la instal·lació i de la disponibilitat.

Es obligatori tindre el carnet d'alberguista per a reservar?

No. Tot i que és imprescindible la possessió del carnet d'alberguista per a qualsevol persona que desitge allotjar-se en un alberg de la Xarxa "Hostelling International", no s'exigeix a l'hora de formalitzar la reserva.

S'ha de fer algun pagament previ a la formalització de la reserva?

No. S'ha d'efectuar un pagament de 4 € persona i dia en el termini màxim de 7 dies, comptadors a partir de l'endemà de la formalització de la reserva. El pagament s'ha de comunicar a l'alberg per fax o per correu electrònic.

Amb quanta antelació es poden fer reserves?

En el cas de reserves familiars o individuals, l'antelació màxima amb què poden fer-se reserves és de 3 mesos naturals.
Les reserves de grups (associacions juvenils, centres educatius, entitats) poden fer-se amb una antelació màxima de 5 mesos naturals.

Instal·lacions. Residències

Puc sol·licitar una plaça en una residència a mitjan del curs acadèmic?

Instal·lacions. Residències

Sí. Si hi ha places lliures a la residència que desitges, pots sol·licitar-hi plaça en qualsevol moment del curs acadèmic.

Quan sol publicar-se la convocatòria de places de residències?

No hi ha una data exacta de publicació.