T'interessa

Activitats. Oferta Concertada i Lliure

Hi ha dos modalitats:

 • Oferta Concertada. No es poden demanar dies solts ni menys dies dels prevists en els períodes que s'indica en la convocatòria. A més, es poden demanar un o dos perídoes, sempre que no superen els 16 dies.
 • Oferta Lliure. Dins dels períodes oferits, es poden demanar els dies que ens interessen.

Cada entitat pot fer un màxim de 4 peticions al llarg de tota la campanya. No obstant això, una mateixa entitat podrà dur a terme un màxim de dues activitats mitjançant esta convocatòria

Carnets. Carnet d'alberguista

La tramitació de les diferents modalitats del carnet d'alberguista s'efectua fonamentalment en línia. 
Quant a la vigència del carnet d'alberguista, és d'un any a partir de la data de la seua expedició (amb l'excepció de la modalitat Carnet Jove+Alberguista, que es de dos anys):

No. Tot i que és imprescindible la possessió del carnet d'alberguista per a qualsevol persona que desitge allotjar-se en un alberg de la Xarxa "Hostelling International", no s'exigeix a l'hora de formalitzar la reserva.

Instal·lacions. Albergs

La reserva als albergs juvenils és de places (llits), no d'habitacions. La distribució de les habitacions la realitza l'alberg depenent del tipus d'habitació, de la instal·lació i de la disponibilitat.

 • En el cas de reserves familiars o individuals, l'estada màxima en el moment de formalitzar una reserva és de 5 nits, estada que podria prorrogar-se –una vegada a l'alberg–, depenent de la disponibilitat que hi haja. 
 • En el cas de reserves de grups, l'estada màxima serà de 15 nits

 • Temporada alta: del 16 de maig al 15 de setembre.
 • Temporada baixa: del 16 de setembre al 15 de maig.

Instal·lacions. Campaments

No. Els campaments de l'IVAJ sols poden ser utilitzats per grups; no són possibles, doncs, les reserves individuals.

 

 

Instal·lacions. Central de reserves

La reserva als albergs juvenils és de places (llits), no d'habitacions. La distribució de les habitacions la realitza l'alberg depenent del tipus d'habitació, de la instal·lació i de la disponibilitat.

No. Tot i que és imprescindible la possessió del carnet d'alberguista per a qualsevol persona que desitge allotjar-se en un alberg de la Xarxa "Hostelling International", no s'exigeix a l'hora de formalitzar la reserva.

No. S'ha d'efectuar un pagament de 4 € persona i dia en el termini màxim de 7 dies, comptadors a partir de l'endemà de la formalització de la reserva. El pagament s'ha de comunicar a l'alberg per fax o per correu electrònic.

En el cas de reserves familiars o individuals, l'antelació màxima amb què poden fer-se reserves és de 3 mesos.
Les reserves de grups (associacions juvenils, centres educatius, entitats) poden fer-se amb una antelació màxima de 5 mesos.

Los tipos de reserva pueden ser:

 • Individuales y para familias: reservas desde 1 hasta 15 personas.
 • Grupos: a partir de 16 personas.

No. Els preus i tarifes dels albergs s'establiran en funció dels següents criteris:

 • Temporada
 • Segons edats
 • Segons l'alberg

Instal·lacions. Residències

Instal·lacions. Residències

Sí. Si hi ha places lliures a la residència que desitges, pots sol·licitar-hi plaça en qualsevol moment del curs acadèmic.

No hi ha una data exacta de publicació.