Visualització de contingut web

CARNET D'ALBERGUISTA

El Carnet d'Alberguista en les diferents modalitats (Carnet Jove+Alberguista, Adult, Juvenil, Familiar i Grup) permet allotjar-se en tots els albergs de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), més de 4.200 albergs situats en 60 països de tot el món.
A esta Federació pertanyen la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat Valenciana.

I a més, molts descomptes en comerços, empreses, serveis...

 

Modalitats Requisits Preus Validesa
Carnet Jove+Alberguista De 14 a 30 anys 8,56 € 2 anys
Juvenil
De 14 a 29 anys 5 € 1 any
Adult Majors de 30 anys 10 € 1 any
Familiar Parelles, les seues filles i els seus fills menors de 14 anys 18 € 1 any
Grup Un mínim de 10 persones. 16 € 1 any

 

La validesa dels carnets serà d'1 any a partir de la data d'emisió, excepte si t'ho fas a través del Carnet Jove i en este cas esta validesa s'estendrà fins als 2 anys.

Per a sol·licitar-los, cal presentar l'original o fotocòpia del DNI, NIE o Pasaport.

Pots reservar places en un alberg juvenil directament en la pàgina de reserves de la pròpia Federació Internacional de Albergs Juvenils IYHF, o per telèfon a través de la central de reserves de l'IVAJ, en el 961 607 642 (de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00), així com per correu electrònic en l'adreça creserves_ivaj@gva.es.

 

 

Enllaços d'interés