T'interessa

CAMPAMENTS

CAMPAMENTS

Cabanyes campa Jaume xicoteta Vista2 campa Jaume xicoteta

 

Disposem de dos campaments juvenils, un a la costa i un altre a la muntanya. Els campaments juvenils són instal·lacions permanents, amb uns serveis comuns mínims, que poden fer servir tots els grups que vulguen. A més de l'ús que en fan diversos grups al llarg de l'any, en els campaments es porten a terme, diferents activitats del programa d'Oferta Concertada i Oferta LLiure de l'IVAJ.

Entre els objectius dels campaments juvenils de l'IVAJ hi ha el de facilitar, a les organitzacions, entitats, associacions i altres grups, unes instal·lacions a l'aire lliure dotades d'uns equipaments bàsics i destinades exclusivament a estades amb grups de xiquets i jóvens perquè duguen a terme les seues activitats.

Campament juvenil Navalón

Durant els mesos de juliol i agost, destinat a grups d'Oferta Concertada i Oferta Lliure, el campament oferix places per a associacions juvenils, centres escolars i resta d'entitats públiques o privades, així com grups de jóvens que organitzen activitats de temps lliure juvenil, per a realitzar un programa d'activitats per a un mínim de 15 persones. El període a reservar és entre 1 i 15 nits.

Resta de l'any, l'ocupació en el campament es realitzarà sempre per grups. Es considera grup a partir d'un mínim de 16 persones.

  • Sol·licitud de reserva
  • Preus

+Info

 

Campament juvenil Jaume I

Durant els mesos de juliol i agost, destinat a grups d'Oferta Concertada i Oferta Lliure, el campament oferix places per a associacions juvenils, centres escolars i resta d'entitats públiques o privades, així com grups de jóvens que organitzen activitats de temps lliure juvenil, per a realitzar un programa d'activitats per a un mínim de 15 persones. El període a reservar és entre 1 i 15 nits.

L'ocupació en el campament es realitzarà sempre per grups. Es considera grup a partir d'un mínim de 16 persones.

Per a les reserves amb servei d'alimentació el grup serà a partir d'un mínim de 25 persones.

  • Sol·licitud de reserva
  • Preus

+Info