T'interessa

EU inFORM - Young Voters Project

EU inFORM - Young Voters Project

EU inFORM - Young Voters Project es un programa que té com a objectiu augmentar la participació informada dels i les joves votants en les pròximes eleccions europees, posant l'accent en la divulgació a les persones que voten per primera vegada.

Els principals objectius previstos del projecte són:

  • Informar la joventut sobre la UE, la importància de les eleccions al Parlament Europeu, els seus drets de vot, els procediments per a votar en diferents països i les propostes de tots els programes polítics, d'una manera amigable;
  • Transmetre les preocupacions, inquietuds i punts de vista de la joventut als òrgans decisoris i responsables de les polítiques; i
  • Lluitar contra la desinformació i la manipulació de la informació entorn de les eleccions i la UE.

Per a aconseguir aquests objectius, es desenvoluparan diferents accions i recursos dirigits a tres grups principals: joves votants potencials (principal grup objectiu), joves activistes (multiplicadors), treballadors/es de la joventut (informació) i altres educadors/es (multiplicadors/es):

Centre web multilingüe: creat per a l'acció i la campanya amb informació amigable per a la joventut sobre diferents aspectes: elecció de la UE, per què votar; funcionament de la UE; dret a votar; regles i procediments per a votar en cada país; comparació de programes polítics per àrees polítiques, inclosa la política de joventut; i etc.

GRUPS DE JOVES ACTIVISTES

  • Grup secundari (més informació pròximament)

Persones Joves voluntàries com a membres del grup multiplicador. Treballaran juntament amb el grup base per a multiplicar els coneixements adquirits.

  • Grup base (tancat)

Persones Joves voluntàries com a membres del grup de joves defensors de la promoció i les activitats de campanya entre iguals. Són candidats/es que voten per primera vegada en unes eleccions europees.

  • Grup operatiu de comunicació (tancat)

Persones Joves voluntàries per a formar part del nostre grup de treball de comunicació. L'objectiu del grup de treball serà cocrear el projecte i aportar el punt de vista dels i les joves al procés creatiu del projecte.

Les Entitats sòcies del programa són: FIJWB (Bèlgica), ZICM (Croàcia), HARNO (Estònia), Koordinaatti (Finlàndia), Eurodesk Italy (Itàlia), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), IPDJ (Portugal), FNT (Romania), MISSS (Eslovènia), IVAJ (Espanya)