T'interessa

Carta Europea d'Informació Juvenil

Carta Europea d'Informació Juvenil

Funcions del/ de la informador/a juvenil:

  • Atendre de forma personalitzada a les persones joves en les seues consultes i demandes informatives i d'assessorament.

  • Detectar les necessitats i demandes informatives del col·lectiu juvenil en què actuen.

  • Recopilar la informació que es genere en matèria de joventut o d'interés per a les persones joves, principalment en el seu àmbit d'actuació territorial.

  • Difondre la informació de què disposen i crear punts d'informació juvenil dins del seu àmbit d'actuació.

  • Promoure la participació i fomentar les activitats juvenils.