Què és ERYICA?

Què és ERYICA?

L'Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil (ERYICA) és una organització europea independent, composta per organismes i xarxes nacionals i regionals de coordinació de la informació juvenil. Treballa per a intensificar la cooperació europea i internacional en l'àmbit del treball i els serveis d'informació juvenil.

A més, desenvolupa, secunda i promou una política i una pràctica d'informació juvenil generalista de qualitat a tots els nivells per a satisfer les necessitats d'informació de les persones joves i aplicar els principis de la Carta Europea d'Informació Juvenil.

L'IVAJ forma part d'ERYICA (Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil) que agrupa les entitats responsables de la Informació Juvenil en el seu territori, segons la Carta Europea d'Informació Juvenil.

A més, pots consultar estos consells pràctics per aplicar la Carta Europea d'Informació Juvenil.

Campanyes i programes

Campanyes i programes