T'interessa

QUÈ ÉS L'IVAJ?

QUÈ ÉS L'IVAJ?

Que es el IVAJ

És un organisme autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió, adscrit a la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. La seua funció és la coordinar la política de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Actualment, la seua regulació es troba continguda en la llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut. Entre les seues principals comeses destaquen la defensa dels drets socials i les llibertats de les persones joves, la promoció de la participació juvenil i el suport a les seues estructures, impulsar la prestació de serveis a la joventut o potenciar les activitats d'oci educatiu.

Per a dur a terme estes funcions, realitza i gestiona de manera autònoma un conjunt de programes i actuacions que abasten tant la concessió d'ajudes i subvencions (foment de l'associacionisme) com el manteniment de residències juvenils, albergs i campaments, així com l'organització de camps de voluntariat o la realització del programa de formació d'animadors juvenils.

L'Estratègia Valenciana de Joventut és el marc general de la planificació de les polítiques de joventut que cal desplegar en tot el territori de la Comunitat Valenciana. L'EVJ tindrà una vigència de cinc anys (2019-2024) i coordinarà totes les actuacions i programes de les diferents conselleries i de les administracions locals en totes aquelles àrees que incidisquen en matèria de joventut.

Per a complir els seus fins en matèria de joventut, les entitats locals reben el suport tècnic i econòmic de l'administració de la Generalitat, que es concreta en línies nominatives de subvenció incloses en la Llei de Pressupostos. 

Que es el IVAJ texto

Que es el IVAJ video