Visualització de contingut web

Preguntes freqüents - Carnet Jove

Ací s'arrepleguen les preguntes en materia de Carnet Jove més freqüents que fins ara ha rebut i contestat l'IVAJ i que possiblement siguen les mateixes que puguen plantejar-se altres nous usuaris. Les preguntes es contesten de manera concisa proporcionant, sempre que siga possible, algun tipus d'enllaç on puga ampliar-se la resposta amb informació relacionada.

Carnet Jove

Què és?

És un programa de l'IVAJ, dirigit a joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos), que facilita el seu accés a descomptes i avantatges  de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, consum, transport i similars.

Es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països d'Europa que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA).

Quines característiques té?

 • Es una targeta que identifica a la persona jove.
 • Val per a 2 anys 
 • La modalitat tarjeta clàssica té integrat el Carnet d'Alberguista.

El seu preu es de 8,40 €, té algunes exempcions i bonificacions.

+ info

Quines modalitats hi ha?

N'hi ha dues modalitats: Carnet Jove targeta clàssica i Carnet Jove targeta financera.

Com puc tindre-ho?

 • La targeta clàssica pots sol·licitar-la en les oficines de l'IVAJ, amb cita prèvia (instruccions), o en alguns ajuntaments (mapa ajuntaments). Necessites:

- El teu document d'identitat.

- El formulari de sol·licitud (disponible en el web).

- El justificant del pagament de la taxa de 8,40 €. Si tens dret a alguna bonificació o exempció de la taxa, hauràs d'acreditar-ho amb la documentació corresponent.

 • Per a la targeta financera hauràs d'acudir a qualsevol dels bancs col·laboradors amb l'IVAJ (o fer el tràmit en línia). Esta targeta està vinculada a un compte bancari i en el banc et facilitaran la informació necessària per a obtindre-la.

+ info

M'han cobrat 2 vegades la taxa de la targeta financera, què puc fer?

És el banc qui ha de retornar-te si t'han cobrat 2 vegades el Carnet Jove. Contacta amb el teu banc perquè te'l retornen.

La modalitat de targeta financera la fan els bancs amb els quals l'IVAJ ha subscrit conveni.

Jo no he demanat renovar-ho però el banc me l'ha cobrat i vull donar-me de baixa com a titular

Val per a 2 anys. El Carnet Jove en modalitat financera pot incloure renovacions automàtiques, si no s'indica el contrari al banc. Si és així pots demanar-li al teu banc la devolució, dins dels 60 dies des del seu càrrec, i dir-los que et donen de baixa com a titular.

L'he perdut. Si en demane un duplicat, he de tornar a pagar la taxa?

Sí, cal tornar a pagar el Carnet Jove, i tornarà a tindre 2 anys de validesa des d'aquest nou pagament.

+ info

He pagat la taxa pel banc i no vull la targeta financera. Puc utilitzar aqueix pagament per a la targeta clàssica?

La taxa que has pagat no serveix per al Carnet Jove modalitat clàssica. Cal sol·licitar un nou. Més informació sobre on pots sol·licitar-lo.

Les dues modalitats, la targeta financera i la targeta clàssica, són independents i tenen diferents tràmits.

Si no desitges tindre la targeta financera, pots demanar la cancel·lació al banc, portant la targeta si ja la tens. Després de la teua reclamació el banc ha de retornar-te la taxa.

Tingues en compte que ha de ser renovat cada 2 anys, sempre que així ho desitges, fins a complir l'edat màxima, és a dir, 30 anys (fins al dia que es compleixen els 31 anys).

He rebut un càrrec bancari en concepte de "pagament de la quota del Carnet Jove", però no m'han aplicat l'exempció o bonificació que em correspon

Les exempcions i bonificacions aplicables es fan quan s'emporta la documentació corresponent.

Si és una renovació automàtica de la targeta financera, cal anar al banc amb la documentació, perquè facen l'exempció o bonificació corresponent.

+ info

M'han robat el Carnet Jove, qué puc fer? He de tornar a pagar la taxa?

En cas de robatori, has d'acreditar-ho amb la denúncia en la qual estiga inclosa com a documentació robada, el Carnet Jove:

 • Si tens targeta clàssica: portant la denúncia et farem gratis un duplicat de la targeta amb la vigència que tinguera. Si no has posat la denúncia hauràs de tornar a pagar el Carnet Jove.
 • Si tens targeta financera: la taxa no es cobra, segons l'indicat per la Llei de Taxes de la Generalitat.

Si soc estranger, quina documentació necessite per a obtindre-ho?

Per a fer-t'ho només necessites un document oficial identificatiu (passaport, DNI, ...).

He pagat la taxa de la targeta clàssica ingressant diners de més i vull la diferència Què puc fer?

 • Quan t'ho entreguen, allí mateix pots presentar per registre d'entrada un escrit demanant la devolució. Has de posar:i:
  1. Exposició del succeït.
  2. Les teues dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça ...).*
  3. La quantitat que demanes que se't retorne.

*Si eres menor d'edat, constaran, a més de les teues dades, les dades del pare, mare o tutor, i l'escrit l'haureu de signar ambdós. És necessari presentar l'original signat.

 

 • A més hauràs de portar:
  1. Fotocòpia del DNI.**
  2. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
  3. Fotocòpia del Carnet Jove.
  4. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, que pots descarregar ací o que et facilitarà l'oficina on t'han expedit el Carnet Jove i que no serà necessari passar pel banc. N'hi ha prou que emplenes les teues dades i el compte en la qual vols que se't faça la transferència. Si el compte no està al teu nom, les dades que s'han d'emplenar són els del titular del compte i en la sol·licitud hauràs d'indicar que la transferència s'efectue en el compte de la qual és titular el pare, mare o tutor. Necessitem l'original signat pel titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.

He pagat la taxa a l'IVAJ per a fer-me el Carnet Jove clàssic, però realment vull el Carnet Jove financer. Em serveix aqueix ingrès?

No és possible aprofitar l'ingrés del Carnet Jove clàssic per a sol·licitar el Carnet Jove financer, ja que es tracta de productes i tràmits diferents. En aquest cas has de seguir les següents instruccions:

 • Has de presentar un escrit en la mateixa oficina de Carnet Jove a la qual t'has dirigit per a iniciar el tràmit, i en l'escrit SOL·LICITAR la devolució, constatant:
 1. Exposició dels fets.
 2. Les teues dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça…) *
 3. La quantitat que demanes que se't retorne

*Si eres menor d'edat, constaran, a més de les teues dades, les dades del pare/ mare o tutor i l'escrit l'hauran de signar tots dos. És necessari presentar l'original signat.

 • A més hauràs d'adjuntar a l'escrit, els següents documents:
 1. Fotocòpia del DNI**
 2. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
 3. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (que pots descarregar ací o que et facilitarà la mateixa oficina) i que no serà necessari passar pel banc. N'hi ha prou que emplenes les teues dades i el compte en la qual vols que se li faça la transferència. Si el compte no està al teu nom, les dades que s'han d'emplenar són els del titular del compte i en la sol·licitud hauràs d'indicar que la transferència s'efectue en el compte de la qual és titular el pare/ mare o tutor. Necessitem l'original signat pel titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar fotocòpia del DNI del pare/ mare o tutor.