Preguntes freqüents - Carnet Jove

Preguntes freqüents - Carnet Jove

Ací s'arrepleguen les preguntes en materia de Carnet Jove més freqüents que fins ara ha rebut i contestat l'IVAJ i que possiblement siguen les mateixes que puguen plantejar-se altres nous usuaris. Les preguntes es contesten de manera concisa proporcionant, sempre que siga possible, algun tipus d'enllaç on puga ampliar-se la resposta amb informació relacionada.

Carnet Jove

És un programa per a joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos), que facilita el seu accés a descomptes i avantatges  de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, consum, transport i similars.

Es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països d'Europa que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA).

2 modalitats: targeta clàssica i targeta financera.

És el banc qui ha de retornar-te si t'han cobrat 2 vegades el Carnet Jove. Contacta amb el teu banc perquè te'l retornen.

La modalitat de targeta financera la fan els bancs amb els quals l'IVAJ ha subscrit conveni.

Val per a 2 anys. El Carnet Jove en modalitat financera pot incloure renovacions automàtiques, si no s'indica el contrari al banc. Si és així pots demanar-li al teu banc la devolució, dins dels 60 dies des del seu càrrec, i dir-los que et donen de baixa com a titular.

Sí, cal tornar a pagar el Carnet Jove, i tornarà a tindre 2 anys de validesa des d'este nou pagament.

+ info

La taxa que has pagat no serveix per al Carnet Jove modalitat clàssica. Cal sol·licitar un nou. Més informació sobre on pots sol·licitar-lo.

Les dues modalitats, la targeta financera i la targeta clàssica, són independents i tenen diferents tràmits.

Si no desitges tindre la targeta financera, pots demanar la cancel·lació al banc, portant la targeta si ja la tens. Després de la teua reclamació el banc ha de retornar-te la taxa.

Tingues en compte que ha de ser renovat cada 2 anys, sempre que així ho desitges, fins a complir l'edat màxima, és a dir, 30 anys (fins al dia que es compleixen els 31 anys).

Les exempcions i bonificacions aplicables es fan quan s'emporta la documentació corresponent.

Si és una renovació automàtica de la targeta financera, cal anar al banc amb la documentació, perquè facen l'exempció o bonificació corresponent.

+ info

En cas de robatori, has d'acreditar-ho amb la denúncia en la qual estiga inclosa com a documentació robada, el Carnet Jove:

 • Si tens targeta clàssica: portant la denúncia et farem gratis un duplicat de la targeta amb la vigència que tinguera. Si no has posat la denúncia hauràs de tornar a pagar el Carnet Jove.

Per a fer-t'ho només necessites un document oficial identificatiu (passaport, DNI, NIE...).

 • Quan t'ho entreguen, allí mateix pots presentar per registre d'entrada un escrit demanant la devolució. Has de:
  1. Explicar el succeït.
  2. Posar les teues dades (nom, cognoms, DNI, adreça ...).*
  3. Posar la quantitat que has pagar de més.

*Si eres menor d'edat, hauràs de posar, a més de les teues dades, les dades del pare, mare o tutor, i l'escrit l'haureu de signar ambdós. És necessari presentar l'original signat.

 • A més hauràs de portar:
  1. Fotocòpia del DNI.**
  2. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
  3. Fotocòpia del Carnet Jove.
  4. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, que pots descarregar ací i que no serà necessari passar pel banc. N'hi ha prou que emplenes les teues dades i el compte. Si el compte no està al teu nom,  has de posar les dades del titular del compte i posar-ho en la sol·licitud. L'original l'ha de signar el titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.

No es pot perquè són tràmits diferents. En este cas:

 • Presenta un escrit en el banc en què t'has fet el Carnet Jove. Has de:
 1. Explicar el que ha passat.
 2. Posar les teues dades (nom, cognoms, DNI, adreça…) *
 3. Posar la quantitat que demanes que se't retorne

*Si eres menor d'edat, constaran, a més de les teues dades, les dades del pare/ mare o tutor i l'escrit l'hauran de signar tots dos. És necessari presentar l'original signat.

 • A més hauràs d'aportar:
 1. Fotocòpia del DNI**
 2. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
 3. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (que pots descarregar ací o que et donarà el banc) i que no serà necessari passar pel banc. N'hi ha prou que emplenes les teues dades i el compte. Si el compte no està al teu nom, has de posar les dades del titular del compte i en la sol·licitud hauràs d'indicar que la transferència s'efectue en el compte de la qual és titular el pare/ mare o tutor. Necessitem l'original signat pel titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar fotocòpia del DNI del pare/ mare o tutor.

 • La targeta clàssica pots sol·licitar-la en les oficines de l'IVAJ, amb cita prèvia (instruccions), o en un munt d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana que ho emeten. Necessites:

- El teu document d'identitat.

- El formulari de sol·licitud (disponible en el web).

- El justificant del pagament de 7,70 €. Si tens dret a alguna bonificació o exempció, hauràs d'acreditar-ho amb la documentació corresponent.

 • Per a la targeta financera hauràs d'acudir a qualsevol dels bancs col·laboradors amb l'IVAJ (o fer el tràmit en línia). Esta targeta està vinculada a un compte bancari i en el banc et facilitaran la informació necessària per a obtindre-la.

+ info

 • Es una targeta que identifica a la persona jove.
 • Val per a 2 anys 
 • La modalitat tarjeta clàssica té integrat el Carnet d'Alberguista.

La taxa és de 7,70 € llevat que es tinga dret a les exempcions i bonificacions.

+ info

Si et vas traure el Carnet Jove Clàssic de manera física, abans que arribara el Carnet Jove Electrònic, actualment no es pot passar a digital. Pròximament comunicarem com es pot fer aqueix tràmit.