T'interessa

Preguntes freqüents - Carnet Jove

Preguntes freqüents - Carnet Jove

Ací s'arrepleguen les preguntes en materia de Carnet Jove més freqüents que fins ara ha rebut i contestat l'IVAJ i que possiblement siguen les mateixes que puguen plantejar-se altres nous usuaris. Les preguntes es contesten de manera concisa proporcionant, sempre que siga possible, algun tipus d'enllaç on puga ampliar-se la resposta amb informació relacionada.

Carnet Jove

És un programa per a joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos), que facilita el seu accés a descomptes i avantatges  de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, consum, transport i similars.

Es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països d'Europa que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA).

Val per a 2 anys. El Carnet Jove ara és gratuït, també en la modalitat targeta financera.

Per a fer-t'ho en línia només necessites un document oficial identificatiu (DNI o NIE), i si només disposes de Passaport en vigor, has de fer-ho presencialment en les oficines de l'IVAJ

 • Amb caràcter general, els descomptes no podran ser inferiors al 10% sobre les tarifes normals. En el cas de no detallar els productes o serveis a què s'aplicarà el descompte, s'entendrà que el dit percentatge serà aplicable a tots els productes o serveis en compres superiors a 5 €.
 • Les entitats adherides hauran de col·locar en un lloc visible del local el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove, que serà proporcionat per l'IVAJ.
 • S'haurà de comunicar per escrit qualsevol canvi que altere la naturalesa del compromís d'adhesió, ja siga per cessament de l'activitat o per canvi de la titularitat.

 • Una vegada rebut i comprovat el compromís per part de l'IVAJ, notificar a l'empresa la condició d'entitat adherida junt amb una còpia del compromís segellada i el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove.
 • Facilitar, a través de la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil, la distribució de la informació sobre l'entitat adherida, que serà aportada en suport informàtic.
 • Donar d'alta a l'entitat adherida en la base de dades del programa del Carnet Jove de l'IVAJ.
 • Publicar en la pàgina web de l'IVAJ, visitada diàriament per un gran nombre d'usuaris, els diferents descomptes de les entitats així com les dades identificatives de les mateixes.
 • Realitzar i distribuir el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa de Carnet Jove.

De forma telemàtica

Si decidixes presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, hauràs de disposar d'una firma digital al teu nom, emesa per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
La presentació telemàtica pot realitzar-se tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia, sempre que el tràmit estiga vigent

Accedix al procediment

 1. Accedir a través de la icona "Entrar amb el meu certificat" on hauràs de validar el teu certificat digital per a iniciar el tràmit.
 2. Completar les dades del "Formulari de dades generals".
 3. Triar per mitjà de l'enllaç "Selecció de formularis" els documents que vullgues presentar.
 4. Annexar els documents. Les plantilles que es posen a la teua disposició, t'oferixen la possibilitat de descarregar-les i guardar els documents en el teu ordinador amb les dades ja omplides para a continuació, en el procés de sol·licitud telemàtica, poder incorporar-los a la teua sol·licitud.
 5. Per a finalitzar el tràmit has de firmar-ho. Si no es realitza este pas el tràmit no tindrà validesa.

NOTA: Si encara no disposes de la firma digital de la Generalitat Valenciana, pots obtindre-la de forma gratuïta en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Pots consultar el teu punt de registre més pròxim ací

De forma presencial

 1. Emplenar el "Compromís d'adhesió" o "Compromís de modificació, renovació o baixa"
 2. Al compromís s'haurà d'adjuntar:
  • En el supòsit d'oposició expressa a l'IVAJ per a l'obtenció directa de les dades d'identitat, inclosa en l'apartat D del compromís. fotocòpia del DNI del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal (o document equivalent en cas d'estrangers). 

  • En el cas de tractar-se de persones jurídiques, documentació acreditativa de la representació que ostenta.
  • Fotocòpia de la declaració censal d'inici d'activitat de l'empresa.
 3. En el supòsit de renovació o modificació,sols s´aportarà la documentació del punt 2n en cas d´existir canvis en les dades de l´entitat adherida.
 4.  Enviar en dos exemplars el Compromís d'adhesió o el de modificació, renovació o baixa degudament omplit, a la següent adreça:

Institut Valencià de la Joventut

Servei de Participació i Cultura

C/ de l'Hospital, 11, 46001 València

 • Es una targeta que identifica a la persona jove.
 • Val per a 2 anys. 
 • Té integrat el Carnet d'Alberguista.
 • És gratuït.

 

De manera telemàtica
Si decideixes presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, hauràs de disposar d'una firma digital al teu nom, emesa per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). La presentació telemàtica pot realitzar-se tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia, sempre que el tràmit estiga vigent 
Procediment telemàtic per a sol·licitar la devolució de la taxa

NOTA: Si encara no disposes de la signatura digital de la Generalitat Valenciana, pots obtindre-la de manera gratuïta en els punts de registre d'usuaris de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
Pots consultar el teu punt de registre més pròxim ací

De manera presencial
Pots presentar per registre d'entrada un escrit sol·licitant la devolució. Has de:
    1. Posar les teues dades (nom, cognoms, DNI, adreça…) *
    2. Explicar el succeït.
    3. Indicar l'import que has pagat.
*Si eres menor d'edat, hauràs de posar, a més de les teues dades, les dades del teu pare, mare o tutor i l'escrit l'haureu de signar tots dos. És necessari presentar l'original signat.

Tant si se sol·licita de manera presencial o de manera telemàtica, hauràs d'aportar: 
1. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA.
2. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, que pots descarregar ací i que no serà necessari passar pel banc. És suficient que emplenes les teues dades i el compte en el qual vols que es realitze la transferència. Si el compte bancari no està al teu nom, les dades que s'han d'emplenar en aquest imprés són les dades del titular del compte i en l'escrit de sol·licitud hauràs d'indicar que la transferència s'efectue en el compte del titular. Necessitem l'original signat pel titular del compte. 

Has de tornar a tramitar-ho i tindrà una validesa de 2 anys des d'aquesta nova emissió.

Si et vas traure el Carnet Jove Clàssic de manera física, abans que arribara el Carnet Jove digital, actualment no es pot passar a aqueix format. Pròximament comunicarem com es pot fer aqueix tràmit.

També pots tramitar un nou, que tindrà una validesa de 2 anys des de la seua emissió.

Apunta't perquè comprovem les dades i et confirmem on arreplegar el premi emplenant el següent formulari.