T'interessa

NORMATIVA

NORMATIVA

Normativa autonòmica:

Model de conveni a subscriure per les entitats financeres

 

  • ORDRE 17/2010, de 14 de juliol, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el Carnet Jove a la Comunitat Valenciana (Derogat el capítol I i l'article 8 pel DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana)

 

 

 

Àmbit nacional INJUVE

Àmbit internacional EYCA