Visualització de contingut web

Preguntes freqüents - Carnet Jove

Ací s'arrepleguen les preguntes en materia de Carnet Jove més freqüents que fins ara ha rebut i contestat l'IVAJ i que possiblement siguen les mateixes que puguen plantejar-se altres nous usuaris. Les preguntes es contesten de manera concisa proporcionant, sempre que siga possible, algun tipus d'enllaç on puga ampliar-se la resposta amb informació relacionada.

Carnet Jove

Què és el Carnet Jove?

Què és el Carnet Jove?

El Carnet Jove és un programa de l'IVAJ, dirigit a joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos), que facilita el seu accés a descomptes i avantatges  de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, consum, transport i similars.

El programa Carnet Jove es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països d'Europa que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA).

Quines característiques té el Carnet Jove?

Quines característiques té el Carnet Jove?

 • Es formalitza en un document de caràcter personal i intransferible que acredita la identitat de la persona jove.
 • Té una validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.
 • El Carnet Jove clàssic té integrat el Carnet d'Alberguista.

L'expedició del Carnet Jove, segons la normativa vigent sobre taxes i preus públics de la Generalitat Valenciana, requereix el pagament d'una taxa de 8,40 €, amb la possibilitat d'aplicar, amb l'acreditació prèvia en el moment de la seua sol·licitud, exempcions o bonificacions en cada cas.

+ info

Quines modalitats de Carnet Jove hi ha?

Quines modalitats de Carnet Jove hi ha?

N'hi ha dues modalitats: Carnet Jove targeta clàssica i Carnet Jove targeta financera.

Com puc obtindre el Carnet Jove?

Com puc obtindre el Carnet Jove?

 • El Carnet Jove targeta clàssica, pots sol·licitar-lo en les oficines de l'IVAJ mitjançant cita prèvia (consulta-les en l'enllaç següent: instruccions) o en els ajuntaments que tenen conveni d'emissió (consulta mapa Ajuntaments), aportant:

- El teu DNI.

- El formulari de sol·licitud (disponible en el web).

- El justificant del pagament de la taxa de 8,40 €. En el cas que tingues dret a alguna bonificació o exempció de la taxa, hauràs d'acreditar-ho amb la documentació corresponent.

 • Per al Carnet Jove targeta financera, hauràs d'acudir a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de l'IVAJ. Aquesta targeta està vinculada a un compte bancari, allí et facilitaran la informació necessària per a obtindre-la.

+ info

M'han cobrat per duplicat la taxa del Carnet Jove targeta financera, què puc fer?

M'han cobrat per duplicat la taxa del Carnet Jove targeta financera, què puc fer?

És l'entitat bancària l'encarregada de gestionar la devolució en cas de duplicitat del càrrec. En aquest cas, has de dirigir-te a la teua oficina bancària per a la reclamació de l'import duplicat.

La modalitat de Carnet Jove targeta financera és expedida per les entitats financeres amb les quals l'IVAJ ha acordat la seua emissió mitjançant la subscripció d'un conveni. Els càrrecs bancaris duplicats del Carnet Jove, d'acord amb l'esmentat conveni, disposa de l'opció de sol·licitar la devolució/cancel·lació del càrrec en qualsevol moment, dirigint-te al teu banc. 

Jo no he sol·licitat renovar el Carnet Jove però el banc me l'ha cobrat i vull donar-me de baixa com a titular de Carnet Jove

Jo no he sol·licitat renovar el Carnet Jove però el banc me l'ha cobrat i vull donar-me de baixa com a titular de Carnet Jove

Carnet Jove té una vigència de 2 anys. El Carnet Jove associat a una targeta financera (Carnet Jove targeta financiera) pot incloure renovacions de manera automàtica, si no s'indica el contrari a l'entitat bancària. En aquest cas, has de sol·licitar al teu banc la devolució de l'import, dins dels 60 dies des del seu càrrec, i indicar-los, a més, el teu desig de donar-te de baixa com a titular de targeta Carnet Jove.

He perdut el Carnet Jove. Si en demane un duplicat, he de tornar a pagar la taxa?

He perdut el Carnet Jove. Si en demane un duplicat, he de tornar a pagar la taxa?

L'obtenció d'un nou Carnet Jove per extraviament ha de realitzar-se com a nova petició, pagant la taxa corresponent i amb una nova data d'emissió.

+ info

He pagat la taxa pel banc i no vull la targeta financera. Puc utilitzar aqueix pagament per a la targeta clàssica?

He pagat la taxa pel banc i no vull la targeta financera. Puc utilitzar aqueix pagament per a la targeta clàssica?

La taxa que has pagat no serveix com a justificant per a obtindre el Carnet Jove targeta clàssica, ja que tenen diferents tràmits administratius. El tràmit de sol·licitud ha de realitzar-se com un nou.  Més informació sobre on pots sol·licitar-lo.

Les dues modalitats de Carnet Jove, la targeta financera i la targeta clàssica, s'emeten de manera independent i porten associades diferents sistemes de tràmit. Si no vols tindre Carnet Jove financer (Visa), la sol·licitud de cancel·lació d'eixa targeta correspon a la mateixa entitat bancària, ja que es tracta d'un producte financer vinculat a un compte bancari. Si ja has rebut la targeta, has d'entregar-la en la teua entitat i sol·licitar-ne la cancel·lació/anul·lació, perquè el banc la destruïsca. I l'entitat financera ha de retornar-te la taxa, després de la reclamació prèvia per la teua part.

Si no vols la targeta financera, és important que ho indiques al banc on has fet el pagament (manifestant que no vols la targeta financera) i sol·licites que no es produïsquen més càrrecs per concepte de Carnet Jove.

Tingues en compte que el Carnet Jove ha de ser renovat cada 2 anys, sempre que així ho desitges, fins a complir l'edat màxima, és a dir, 30 anys (fins al dia que es compleixen els 31 anys).

He rebut un càrrec bancari en concepte de “pagament de la quota del Carnet Jove”, però no m'han aplicat l'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ que em correspon en algun dels supòsits previstos

He rebut un càrrec bancari en concepte de "pagament de la quota del Carnet Jove", però no m'han aplicat l'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ que em correspon en algun dels supòsits previstos

Les exempcions i bonificacions aplicables a la taxa del Carnet Jove són aplicables en el moment que s'acredita la condició amb la documentació oportuna.

Si el càrrec es produeix per una renovació automàtica del Carnet Jove targeta financera, s'ha d'acudir a la sucursal bancària, amb el títol acreditatiu, perquè li apliquen l'exempció o bonificació corresponent.

+ info

He patit un robatori i he perdut el Carnet Jove, qué puc fer? He de tornar a pagar la taxa?

He patit un robatori i he perdut el Carnet Jove, qué puc fer? He de tornar a pagar la taxa?

En cas de robatori o furt, has d'acreditar-ho mitjançant la corresponent denúncia:

 • En cas de Carnet Jove targeta clàssica: mostrant la denúncia del robatori t'emetran de manera gratuïta un duplicat de la targeta amb la vigència que tinguera aquesta.

La Llei de taxes de la Generalitat estableix que no estarà subjecta a la taxa l'expedició del Carnet Jove, entre altres, en el cas següent:

a) Derivada de furt o robatori de la targeta, després de la justificació prèvia de la denúncia corresponent.

Per a això, l'interessat haurà de mostrar la denúncia del furt o robatori en la qual estiga inclòs, com a documentació robada, el Carnet Jove.

En el cas de no aportar-hi la denúncia, la sol·licitud haurà de realitzar-se seguint el procediment normal de nova petició, abonant de nou la taxa corresponent.

 • En cas de Carnet Jove targeta financera: el concepte de taxa no es cobra, segons l'indicat per la Llei de taxes de la Generalitat.

Si soc estranger, quina documentació necessite per a obtindre el Carnet Jove?

Si soc estranger, quina documentació necessite per a obtindre el Carnet Jove?

Per a fer-te el Carnet Jove només necessites un document identificatiu (passaport, DNI, ...).

He pagat la taxa de Carnet Jove targeta clàssica ingressant una quantitat superior a la requerida i vull sol·licitar la devolució de l'excés ingressat, què puc fer?

He pagat la taxa de Carnet Jove targeta clàssica ingressant una quantitat superior a la requerida i vull sol·licitar la devolució de l'excés ingressat, què puc fer?

Passos a seguir per a sol·licitar la devolució de l'excés de la taxa de Carnet Jove:

 • Quan t'entreguen el teu Carnet Jove, allí mateix pots presentar per registre d'entrada un escrit en què sol·licites la devolució de part de la taxa, indicant-hi:
  • La quantitat que sol·licites que se't retorne.
  • Les teues dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, ...).*
  • Exposició del que ha passat.

*Si eres menor d'edat, constaran, a més de les teues dades, les dades del pare, mare o tutor, i l'escrit l'haureu de signar ambdós. És necessari presentar l'original signat.

 

 • A aquesta sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI.
  • JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
  • Fotocòpia del Carnet Jove.**
  • IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, que et facilitaran on t'han expedit el Carnet Jove i que no serà necessari passar pel banc, n'hi ha prou que òmpligues les teues dades i el compte on vols que se't faça la transferència. Si el compte bancari no està al teu nom, les dades que s'han d'omplir en aquest imprés són les dades del titular del compte, i en l'escrit de sol·licitud hauràs d'indicar que la transferència s'efectue en el compte del qual és titular el teu pare, mare o tutor. Necessitem l'original signat pel titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.