Visualització de contingut web

Preguntes freqüents - Carnet Jove

Ací s'arrepleguen les preguntes en materia de Carnet Jove més freqüents que fins ara ha rebut i contestat l'IVAJ i que possiblement siguen les mateixes que puguen plantejar-se altres nous usuaris. Les preguntes es contesten de manera concisa proporcionant, sempre que siga possible, algun tipus d'enllaç on puga ampliar-se la resposta amb informació relacionada.

Carnet Jove

Què és?

Què és?

És un programa de l'IVAJ, dirigit a joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos), que facilita el seu accés a descomptes i avantatges  de caràcter cultural, esportiu, recreatiu, consum, transport i similars.

Es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 40 països d'Europa que conformen l'Associació Europea del Carnet Jove (EYCA).

Quines característiques té?

Quines característiques té?

 • Es un document de caràcter personal  identifica a la persona jove.
 • Té una validesa de dos anys 
 • La modalitat tarjeta clàssica té integrat el Carnet d'Alberguista.

La seua expedició requereix el pagament d'una taxa de 8,40 €, amb la possibilitat d'aplicar exempcions o bonificacions en cada cas.

+ info

Quines modalitats hi ha?

Quines modalitats hi ha?

N'hi ha dues modalitats: Carnet Jove targeta clàssica i Carnet Jove targeta financera.

Com puc obtindre-ho?

Com puc obtindre-ho?

 • La targeta clàssica pots sol·licitar-la en les oficines de l'IVAJ mitjançant cita prèvia (instruccions) o en els ajuntaments que tenen conveni d'emissió (consulta mapa Ajuntaments), aportant:

- El teu document d'identitat.

- El formulari de sol·licitud (disponible en el web).

- El justificant del pagament de la taxa de 8,40 €. En el cas que tingues dret a alguna bonificació o exempció de la taxa, hauràs d'acreditar-ho amb la documentació corresponent.

 • PEr a la targeta financera hauràs d'acudir a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores de l'IVAJ (o fer el tràmit en línia). Esta targeta està vinculada a un compte bancari i en el banc et facilitaran la informació necessària per a obtindre-la.

+ info

M'han cobrat per duplicat la taxa de la targeta financera, què puc fer?

M'han cobrat per duplicat la taxa de la targeta financera, què puc fer?

És l'entitat bancària l'encarregada de gestionar la devolució en cas de duplicitat del càrrec. En aquest cas, has de dirigir-te a la teua oficina bancària per a la reclamació de l'import duplicat.

La modalitat de targeta financera és expedida per les entitats financeres amb les quals l'IVAJ ha acordat la seua emissió mitjançant la subscripció d'un conveni. 

Jo no he sol·licitat renovar-ho però el banc me l'ha cobrat i vull donar-me de baixa com a titular

Jo no he sol·licitat renovar-ho el Carnet Jove però el banc me l'ha cobrat i vull donar-me de baixa com a titular

Té una vigència de 2 anys. L'associat a una targeta financera pot incloure renovacions de manera automàtica, si no s'indica el contrari a l'entitat bancària. En este cas, has de sol·licitar al teu banc la devolució de l'import, dins dels 60 dies des del seu càrrec, i indicar-los, a més, el teu desig de donar-te de baixa com a titular. 

L'he perdut. Si en demane un duplicat, he de tornar a pagar la taxa?

L'he perdut. Si en demane un duplicat, he de tornar a pagar la taxa?

L'obtenció d'un nou per extraviament ha de realitzar-se com a nova petició, pagant la taxa corresponent i amb una nova data d'emissió.

+ info

He pagat la taxa pel banc i no vull la targeta financera. Puc utilitzar aqueix pagament per a la targeta clàssica?

He pagat la taxa pel banc i no vull la targeta financera. Puc utilitzar aqueix pagament per a la targeta clàssica?

La taxa que has pagat no serveix com a justificant per a obtindre-ho, ja que tenen diferents tràmits administratius. El tràmit de sol·licitud ha de realitzar-se com un nou.  Més informació sobre on pots sol·licitar-lo.

Les dues modalitats s'emeten de manera independent i porten associades diferents sistemes de tràmit.

Si no vols tindre la targeta financera, la sol·licitud de cancel·lació d'eixa targeta correspon a la mateixa entitat bancària. Si ja has rebut la targeta, has d'entregar-la en la teua entitat i sol·licitar-ne la cancel·lació/anul·lació, perquè el banc la destruïsca. I l'entitat financera ha de retornar-te la taxa, després de la reclamació prèvia per la teua part.

Tingues en compte que ha de ser renovat cada 2 anys, sempre que així ho desitges, fins a complir l'edat màxima, és a dir, 30 anys (fins al dia que es compleixen els 31 anys).

He rebut un càrrec bancari en concepte de “pagament de la quota del Carnet Jove”, però no m'han aplicat l'exempció o bonificació que em correspon en algun dels supòsits previstos

He rebut un càrrec bancari en concepte de "pagament de la quota del Carnet Jove", però no m'han aplicat l'exempció o bonificació que em correspon en algun dels supòsits previstos

Les exempcions i bonificacions aplicables a la taxa són aplicables en el moment que s'acredita la condició amb la documentació oportuna.

Si el càrrec es produeix per una renovació automàtica la targeta financera, s'ha d'acudir a la sucursal bancària, amb el títol acreditatiu, perquè li apliquen l'exempció o bonificació corresponent.

+ info

He patit un robatori i l'he perdut, qué puc fer? He de tornar a pagar la taxa?

He patit un robatori i l'he perdut, qué puc fer? He de tornar a pagar la taxa?

En cas de furt, has d'acreditar-ho mitjançant la corresponent denúncia:

 • En el cas de la targeta clàssica: mostrant la denúncia del robatori t'emetran de manera gratuïta un duplicat de la targeta amb la vigència que tinguera aquesta.

La Llei de taxes de la Generalitat estableix que no estarà subjecta a la taxa l'expedició del Carnet Jove, entre altres, en el cas següent:

a) Derivada de furt o robatori de la targeta, després de la justificació prèvia de la denúncia corresponent.

Per a això, l'interessat haurà de mostrar la denúncia del furt o robatori en la qual estiga inclòs, com a documentació robada, el Carnet Jove.

En el cas de no aportar-hi la denúncia, la sol·licitud haurà de realitzar-se seguint el procediment normal de nova petició, abonant de nou la taxa corresponent.

 • En el cas de la targeta financera: el concepte de taxa no es cobra, segons l'indicat per la Llei de taxes de la Generalitat.

Si soc estranger, quina documentació necessite per a obtindre-ho?

Si soc estranger, quina documentació necessite per a obtindre-ho?

Per a fer-t'ho només necessites un document identificatiu (passaport, DNI, ...).

He pagat la taxa de la targeta clàssica ingressant una quantitat superior a la requerida i vull sol·licitar la devolució de l'excés ingressat, què puc fer?

He pagat la taxa de la targeta clàssica ingressant una quantitat superior a la requerida i vull sol·licitar la devolució de l'excés ingressat, què puc fer?

Passos a seguir per a sol·licitar la devolució de l'excés de la taxa:

 • Quan te l'entreguen, allí mateix pots presentar per registre d'entrada un escrit en què sol·licites la devolució de part de la taxa, indicant-hi:
  1. La quantitat que sol·licites que se't retorne.
  2. Les teues dades personals (nom, cognoms, DNI, adreça, ...).*
  3. Exposició del que ha passat.

*Si eres menor d'edat, constaran, a més de les teues dades, les dades del pare, mare o tutor, i l'escrit l'haureu de signar ambdós. És necessari presentar l'original signat.

 

 • A esta sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:
  1. Fotocòpia del DNI.
  2. JUSTIFICANT DE L'INGRÉS DE LA TAXA, original o còpia compulsada.
  3. Fotocòpia del Carnet Jove.**
  4. IMPRÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA, que et facilitaran on te l'han expedit i que no serà necessari passar pel banc, n'hi ha prou que òmpligues les teues dades i el compte on vols que se't faça la transferència. Si el compte bancari no està al teu nom, les dades que s'han d'omplir en este imprés són les dades del titular del compte, i en l'escrit de sol·licitud hauràs d'indicar que la transferència s'efectue en el compte del qual és titular el teu pare, mare o tutor. Necessitem l'original signat pel titular del compte.

**Si eres menor, a més de la fotocòpia del teu DNI, també hauràs d'aportar la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.