Visualització de contingut web

Projectes camps de treball a Castilla i Lleó

Informació d'interés

La Campanya de "Campos de Voluntariat Juvenil a Castella i Lleó" per a 2019, estableix les següents condicions de participació:

1.- Acceptació del denominat compromís personal per part dels voluntaris establit en les Reunions Sectorials de l'Estat.

2.- La quota de participació en els camps organitzats a Castella i Lleó és de 90 €.

Devolució de quota (Únicament en els següents suposats)

1r.- Suspensió del camp de voluntariat juvenil, suposat en el qual es procedirà a la seua devolució d'ofici per l'Administració.

2n.- Trobar ocupació, degudament acreditat i sempre que la data coincidisca amb l'activitat juvenil.

3r.- Impossibilitat de participar per malaltia o accident, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant justificant mèdic.

4t.- Malaltia greu o hospitalització o defunció d'un familiar de primer grau, degudament acreditat.

En els suposats 2n, 3r i 4t, els interessats sol·licitaran la devolució de la quota aportant les oportunes acreditacions i el compte corrent bancari (certificat bancari) per a la transferència si escau, que ha de coincidir amb el compte corrent de l'abonament de la quota d'inscripció.

Proyectes de camps