T'interessa

MODALITATS DELS CAMPS DE VOLUNTARIAT JUVENIL

MODALITATS DELS CAMPS DE VOLUNTARIAT JUVENIL

  • Recuperació del patrimoni cultural i arquitectònic. La finalitat d'estos camps és motivar l'interés dels i de les jóvens per conservar la nostra riquesa artística i el  contacte directe amb la història del nostre poble. Es pretén, així mateix, fer passos efectius per a salvaguardar la nostra cultural arquitectònica.
  • Ecologia i medi ambient. En estos camps es porten a terme accions directes de protecció de l'habitat natural, alhora que es pretén inculcar sensibilitat  i respecte envers la natura entre els participants.
  • Animació i acció social. S'hi accentua el component social que caracteritza en general tots els camps. Amb la combinació del treball a desplegar i la convivència, es posa una atenció  especial en la integració en la comunitat, el poble o el barri.

A més de les anteriors, hi ha altres modalitats de camps. Tot seguit te'n descrivim unes quantes, identificades pel seu codi internacional.

  • ARCH. Els treballs es porten a terme en llocs que tenen importància des del punt de vista arqueològic. Com? ... Ajudant, per exemple, a fer excavacions.
  • CULT. Estos els programes impliquen organització i compromís en determinats esdeveniments culturals, com ara festivals artístics, històrics i musicals.
  • PHYS. Estes activitats consisteixen a treballar amb persones amb discapacitats físiques, tot col·laborant en sessions terapèutiques, en la realització d'activitats quotidianes, etc.
  • KIDS. Es tracta de treballar amb xiquetes i xiquets que presenten diverses problemàtiques.
  • RENO. Són treballs de construcció, restauració o renovació de serveis i edificis públics en comunitats necessitades.
  • SOCIAL. Projectes amb contingut social a favor de la comunitat.