Visualització de contingut web

Projectes camps de treball a Ceuta

Informació d'intrerés

La quota per als Camps de Voluntariat Juvenil de la Ciutat de Ceuta és de 72€ 

Documentació

Es recorda que en el resguard de pagament, en l'apartat "concepte", ha de constar el nom del camp, així com els cognoms i nom del participant. 

Dades per al voluntari

En el moment d'incorporació al camp de voluntariat juvenil, haurà de portar: 

  • Còpia de la sol·licitud d'inscripció,

  • D.N.I.

  • Targeta sanitària o una altra pòlissa d'assegurança privat que es tinga.

La Conselleria d'Educació i Cultura (Casa de la Joventut)  no envia confirmació de la plaça sol·licitada a els/les participants. Es consideraran admesos/as, al camp seleccionat, en el moment que es fa efectiu l'ingrés de la quota establida en l'entitat bancària que corresponga.

Renúncia de la Plaça

La renúncia de plaça es realitzarà sempre per escrit, abans del començament de l'activitat.

Devolució de quotes

Es procedirà a la devolució de quota, únicament en casos de suspensió de l'activitat.

En aquest cas, es facilitarà model d'escrit per a sol·licitar aquesta devolució.

Edat dels participants

L'edat dels participants és de 18 a 30 anys, havent de tindre l'edat mínima complida abans de la seua incorporació al camp.

Proyectes de camps