Visualització de contingut web

Projectes camps de treball de Catalunya

Información d'interés

La quota per als camps de treball de Catalunya és de 110€

Documentació

Relació d'Intercanvi (aprovada en l'última comissió tècnica de camps de voluntariat juvenil) 
En el cas de menors d'edat, es precisa l'autorització del pare, la mare o tutors legals. 
En el cas de participants del CT 4002 "Trencant barreres", certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.
Els i les participants que assistisquen als camps de treball de Catalunya requeriran presentar en el moment d'incorporació: 
  • Original del DNI o NIE
  • Sol·licitud d'inscripció
  • Justificant d'ingrés
  • Targeta sanitària
La Direcció General de Joventut no envia confirmació al/la participant de la seua admissió al Camp de Treball sol·licitat, es considerarà admés/dona en el moment en què es faça efectiu l'ingrés de la quota corresponent

Suposats de devolució

La quota de participació únicament serà retornada per suspensió de l'activitat.

Projectes de camps