Visualització de contingut web

Projectes camps de treball a Cantàbria

Informació d'interés

1.- La quota dels Camps de Treball d'aquesta Comunitat Autònoma és de 110 euros.

2.-En el moment d'incorporació al Camp de Voluntariat, el/la voluntari/a haurà de portar:

     - Còpia del full d'inscripció

     - D.N.I. 

     -Targeta sanitària de la seguretat social o una altra pòlissa d'assegurança privat que es tinga.

3.- Només es retornarà la quota en cas de suspensió de l'activitat.

Proyectes de camps