Ajudes Associacions Juvenils

Ajudes Associacions Juvenils


Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2022.

Poden sol·licitar-la les associacions que estiguen Inscrites en el "Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana", per a finançar les despeses corrents i de personal del programa anual d'activitats de caràcter social i de voluntariat 2022.

Resolució de concessió

Modificació de Resolució de concessió

Modificació de Resolució de concessió

 

Convocatòria 2022

Annex I. Sol·licitud. 

Annex II. Fitxa resum.

Annex III. Activitats sol·licitades.

Annex IV. Relació de despeses i ingressos de l'entitat 2021.

Annex V. Declaració responsable implantación territorial.