Ajudes Associacions Juvenils

Ajudes Associacions Juvenils

Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2022.

Que estiguen Inscrites en el "Cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana", per a finançar les despeses corrents i de personal del programa anual d'activitats de caràcter social i de voluntariat 2022.

La tramitació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica a partir del 14 de maig i fins al 13 de juny de 2022.

Convocatòria 2022

Annex I. Sol·licitud. 

Annex II. Fitxa resum.

Annex III. Activitats sol·licitades.

Annex IV. Relació de despeses i ingressos de l'entitat 2021.

Annex V. Declaració responsable implantación territorial.

 

Resolució 2021