T'interessa

D'interés

Ves enrere 2023, l'any de les capacitats

2023, l'any de les capacitats

La Comissió posa en marxa l'Any Europeu de les Capacitats


 

La doble transició ecològica i digital està creant noves oportunitats per a les persones i l'economia de la UE. Disposar de les capacitats adequades permet a les persones travessar amb èxit els canvis en el mercat laboral i participar plenament en la societat i la democràcia. Això garantirà que ningú es quede arrere i que la recuperació econòmica, així com la doble transició ecològica i digital, siga socialment justa i equitativa. Una mà d'obra amb les capacitats que es demanden també contribueix al creixement sostenible, condueix a una major innovació i millora la competitivitat de les empreses.

No obstant això, actualment més de tres quartes parts de les empreses de la UE assenyalen que tenen dificultats per a trobar treballadors amb les capacitats necessàries, i les últimes xifres d'Eurostat indiquen que només el 37 % dels adults reben formació de manera periòdica. El Índex de l'Economia i la Societat Digitals mostra que 4 de cada 10 adults i 1 persona de cada 3 que treballa a Europa manquen de competències digitals bàsiques. A més, ja en 2021 va haver-hi escassetat en 28 ocupacions, des de la construcció i l'assistència sanitària fins a l'enginyeria i les tecnologies de la informació, la qual cosa mostra una demanda creixent de treballadors tant altament qualificats com poc qualificats. També hi ha una baixa representació femenina en professions i estudis relacionats amb la tecnologia, ja que només 1 de cada 6 especialistes en TU i 1 de cada 3 llicenciats en ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques (CTIM) són dones.

Les habilitats dures i blanes constitueixen el coneixement que aportes a l'equip. Totes aquestes competències són l'essència de la teua manera de treballar, tant en el treball pròpiament dit com amb altres persones.

Totes dues habilitats, les dures i les blanes, són importants en el treball. Les habilitats dures representen aquelles coses que has aprés a fer o a usar, com les eines, tecnologies o altres competències. Les habilitats blanes són els trets interpersonals que has desenvolupat amb el temps, com les comunicacions efectives, la credibilitat que generes o la generositat. Juntes, aqueixes habilitats dures i blanes representen aqueixos instruments de la teua caixa d'eines que t'ajuden a complir amb els objectius en el teu treball.

Amb l'Any Europeu de les Capacitats 2023, en cooperació amb el Parlament Europeu, els Estats membres, els interlocutors socials, els serveis d'ocupació públics i privats, les cambres de comerç i indústria, els proveïdors d'educació i formació, i els treballadors i les empreses, la Comissió proposa donar un nou impuls a l'aprenentatge permanent.

Hui dia, les persones necessiten dotar-se de diverses capacitats, des de les bàsiques, com la lectura, l'escriptura, el càlcul i les competències digitals, fins a les capacitats professionals o tècniques, sense oblidar les capacitats empresarials i transversals, com les llengües estrangeres o el desenvolupament personal i l'aprenentatge per a aprendre.