Camps de Voluntariat 2023

Camps de Voluntariat de 2023

 

Camps de Voluntariat Juvenil

Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en la qual un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat.

Poden participar les persones joves amb edats compreses entre els 15 i 17 anys, o entre els 18 i 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima assenyalada en cadascun d'ells).

Pots demanar més informació en el correu: voluntariat_ivaj@gva.es i per les nostres xarxes socials.

 

Camps de Voluntariat 2023

Convocatòria "Viu la solidaritat" Camps de Voluntariat 2023

- Camps a l'estiu - estranger 

Inscripció: Comença el 16 de març de 2023 a les 9:00 h. 

Aquests Camps són per a joves de 18 a 30 anys i el preu és 110 €, però en alguns camps a més es demana una taxa extra (apareix en la fitxa del camp com a TASA), que has de pagar a l'organització quan arribes al camp.

La inscripció té diverses fases:

1r. Tria un o diversos camps (fins a 3) per ordre de preferència i emplena la fitxa de sol·licitud. Punxa ací per a triar la teua plaça (només joves de 18 a 30 anys). 

2n. La sol·licitud ha de ser admesa per l'organització del camp.

3a. Una vegada admés/a per a confirmar la plaça, hauràs d'emplenar el formulari que rebràs i t'indicarem com fer el pagament.

4t. No et compres el bitllet de transport per a arribar al camp de voluntariat fins que t'avisem per correu electrònic.

- Camps a l'estiu - Espanya

Inscripció: Des de les 9.00 h del 20 d'abril al 24 de maig de 2023 (durant este període no es podrà reservar més d'una plaça). A partir de l'1 de juny de 2023, s'obrirà un nou període d'inscripció amb les places vacants, en el qual podreu inscriure-vos en una altra activitat. 

 

- Camps a l'hivern

Inscripció: Des de les 9.00 h. del 7 de novembre, fins al 24 de novembre de 2023.

 

- Camps en primavera 

Els Camps organitzats en la Comunitat Valenciana a la primavera es realitzaran entre el 7 i el 16 d'abril de 2023, tindran un preu de 30 € i van dirigits a joves de 18 a 30 anys. 

Places esgotades. Moltes gràcies!

 

A més, en tots els Camps de l'IVAJ...

  • Serà obligatori disposar d'un Carnet Jove en vigor en el moment del començament de l'activitat per a poder inscriure's en qualsevol dels Camps.
  • Devolució de quotes:

L'IVAJ procedirà a la devolució del 80% de la quota quan, per una causa posterior a la inscripció i no imputable a la persona interessada, no es puga acudir en el Camp. La causa haurà d'acreditar-se mitjançant el document corresponent abans del començament de l'activitat o 48 hores després. A este efecte, es consideraran causes no imputables a la persona interessada els següents suposats:

  1. Malaltia que li impedisca l'assistència a l'activitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat mèdic oficial, emplenat i signat, en el qual conste aquesta circumstància, o un informe hospitalari.
  2. Malaltia o mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. En este cas, s'haurà d'adjuntar un certificat oficial degudament emplenat i signat.
  3. Altres causes de força major, degudament justificades.

Queden excloses de la possibilitat de devolució les raons que s'al·ludisquen a conseqüència dels rendiments acadèmics en els diferents nivells educatius i la realització de qualsevol activitat relativa al curs acadèmic i de pràctiques universitàries, així com la realització de beques i els contractes laborals.

La no incorporació a l'activitat o la renúncia en la plaça una vegada començat el Camp de Voluntariat suposarà la pèrdua de l'import abonat. 

- Tràmit telemàtic per a presentar la renúncia de plaça i/o sol·licitud de devolució

Participa:

Col·laboren:


 

Termes i condicions

Mètodes de pagament

 Visa Credit Card

 Mastercard Credit Card