T'interessa

TIPUS DE PROJECTE

TIPUS DE PROJECTE

 

En l'àmbit de la joventut, el programa Erasmus+ contempla les següents accions gestionades per l'Agència Nacional Espanyola:

 

Acció clau K1 

Dates límit per a presentació de projectes 2022:

  • 23 de febrer per a projectes que comencen entre l'1 de juny i el 31 de desembre del mateix any.
  • 4 d'octubre per a projectes que comencen entre l'1 de gener i el 31 de maig de l'any següent.

Formularis

 

Hi ha 3 tipus de projectes:

1- Mobilitat de joves: intercanvis juvenils.

Un intercanvi ofereix a grups de joves, de diferents països, la possibilitat de trobar-se i de conéixer millor les seues cultures respectives. Els grups planifiquen conjuntament un programa de treball amb tallers, exercicis, debats o activitats a l'aire lliure al voltant d'un tema d'interés comú, com l'esport, la música, la inclusió, l'ocupabilitat, el medi ambient, entre d'altres.

+Info

 

2- Mobilitat per a les persones treballadores en l'àmbit de la joventut

Esta activitat dóna suport al desenvolupament professional de les persones treballadores en l'àmbit de la joventut en l'organització de seminaris, cursos de formació, visites d'estudi i altres experiències d'aprenentatge pràctic. Tot això, en organitzacions actives en l'àmbit de la joventut.

+Info

 

3- Activitats de participació juvenil.

Són activitats d'educació no formal per a promoure la participació de les persones joves en la vida democràtica en l'àmbit local, regional, nacional i europeu.
Les activitats han de seguir un o més dels següents objectius: 
  • Participació en la societat cívica
  • Valors comuns europeus i drets fonamentals i procés d'integració europea (per exemple, contribució als Objetius de la Joventut de la UE)
  • Competències digitals i alfabetització mediàtica
  • Reunir els joves i els responsables de la presa de decisions a nivell local, regional, nacional i transnacional i / o contribuir al Diàleg Juvenil de la UE.
En els projectes nacionals ha de participar almenys 1 organització, i en els transnacionals 2, de 2 paisos diferents.
Poden sol·licitar-les grups informals d'un mínim de 4 joves d'entre 13 i 30 anys, inclòs un líder d'almenys 18 anys, o bé  presentar una sol·licitud com a part d'una organització juvenil (per exemple, centre juvenil, organització no governamental, municipi).
L'activitat d'acolliment es farà en un dels paisos participants o al país de la seu d'alguna institució europea.
 

 

 

Acció clau K2 - Cooperació entre organitzacions i institucions.

Dates límit per a presentació de projectes 2022:

  • 23 de març per a projectes que comencen entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. Ampliat fins a les 12.00 h. del 24 de març.
  • 4 d'octubre per a projectes que comencen entre l'1 de gener i el 31 de maig de l'any següent.

Formularis

 
Esta acció permet a les organitzacions participants adquirir experiència en cooperació internacional.
 
Hi ha 2 tipus de projectes:

1- Associacions de cooperació.

El seu objectiu és incrementar la qualitat de les activitats de les organitzacions, l'ampliació de xarxes i la cooperació transnacional.

Són projectes transnacionals en els quals participen com a mínim 3 organitzacions de 3 paisos del programa diferents, i tenen una duració de 12 a 36 mesos.
 

2- Associacions a xicoteta escala.

Pretenen ampliar l'accés al programa per a organitzacions de nova incorpació, menys experimentades i agents a xixoteta escala.
Participaran com a mínim 2 organitzacions de 2 paisos del programa diferents i tenen una duració de 6 a 24 mesos.
 
 

Guies i altres recursos:

Tipos de proyecto video