TIPUS DE PROJECTE

TIPUS DE PROJECTE

 

En l'àmbit de la joventut, el programa Erasmus+ contempla les següents accions gestionades per l'Agència Nacional Espanyola:

 

Acció clau 1- Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge en l'àmbit de la joventut.  Intercanvis juvenils

Un intercanvi ofereix a grups de joves, de diferents països, la possibilitat de trobar-se i de conéixer millor les seues cultures respectives. Els grups planifiquen conjuntament un programa de treball amb tallers, exercicis, debats o activitats a l'aire lliure al voltant d'un tema d'interés comú, com l'esport, la música, la inclusió, l'ocupabilitat, el medi ambient, entre d'altres.

+Info

 

Mobilitat de les persones treballadores en l'àmbit de la joventut

Aquesta activitat dóna suport al desenvolupament professional de les persones treballadores en l'àmbit de la joventut en l'organització de seminaris, cursos de formació, visites d'estudi i altres experiències d'aprenentatge pràctic. Tot això, en organitzacions actives en l'àmbit de la joventut.

+Info

 

Acció clau 2- Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i Associacions estratègiques

Associacions Estratègiques de suport a la innovació: es tracta de projectes dels quals s'espera el desenvolupament de productes innovadors i idees innovadores.

Associacions Estratègiques de suport a l'intercanvi de bones pràctiques: perquè les organitzacions desenvolupen i reforcen xarxes, incrementen la seua capacitat per a treballar en l'àmbit transnacional.

Les iniciatives i activitats que es poden dur a terme poden ser molt variades, per a més informació consulta la guia del programa a l'enllaç Acció Clau 2

 

Iniciatives juvenils transnacionals.

És una iniciativa que parteix dels mateixos joves, l'objectiu dels quals és promoure el compromís i l'esperit emprenedor dels joves.

Les iniciatives i activitats que es poden dur a terme poden ser molt variades, per a més informació consulta la guia del programa a l'enllaç Acció Clau 2

 

Acció clau 3- Suport a les reformes de les polítiques.

Projectes de diàleg de la joventut: Contactes entre els joves i els responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut (tècnics i polítics).

Aquests projectes fomenten les trobades de joves i responsables de polítiques de joventut i impulsen la participació en la vida democràtica d'Europa.

Les activitats prenen la forma de trobades, seminaris, actes informatius o debats, nacionals i transnacionals, esdeveniments sobre el funcionament de les institucions democràtiques, i activitats relacionades amb la Setmana Europea de la Joventut.

Per a més informació consulta la guia del programa a l'enllaç Acció Clau 3

 

Terminis per presentar sol·licituds:

Hi ha tres rondes cada any.

+Info presentar sol·licituds Erasmus+

 

Guies i altres recursos:

 

 

Tipos de proyecto video