Bones Pràctiques

Bones Pràctiques

BONES PRÀCTIQUES D'INTERVENCIÓ AMB JOVES

 
Resolució de 5 de novembre de 2021, del Director General de l'Institut Valencià de la Joventut, de reconeixement de bones pràctiques en l'àmbit de la intervenció amb joves.
 
 
 

Amb les Bones Pràctiques volem recollir aquells projectes amb joves amb un valor especial i que servisquen de referència per a dissenyar i fer noves actuacions.

Destinataris

Ho pot presentar qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, que haja dut a terme el seu projecte amb joves en la Comunitat Valenciana

Requisits
 
a) Comptar amb professionals de joventut en el seu disseny, seguiment i avaluació.
b) Haver sigut ja realitzats per a poder valorar els seus resultats.
c) Han de poder ser replicades.
S'exclouran aquelles actuacions que només continguen una planificació o un disseny.
 
Sol·licituds
 
Es presentarà una sol·licitud per activitat. Aquest formulari està obert de forma permanent. El catàleg s'actualitzarà amb les bones pràctiques reconegudes.
 
Selecció
 

La comissió de valoració podrà demanar dades addicionals per a la valoració de les sol·licituds i decidirà quins s'inclouen en el Catàleg de Bones Pràctiques d'Intervenció amb Joves.

La comissió de valoració es basa en estos deu criteris. Els treballs podran obtindre fins a 1 punt per cada criteri.

Perquè puga ser considerada bona pràctica haurà de tindre com a mínim 7 punts.

Els treballs seleccionats seran recopilats en el Catàleg de Bones Pràctiques d'Intervenció amb Joves.