carnet jove targeta clàssica

Carnet Jove Targeta clàssica

És una targeta personal, amb una validesa de 2 anys, i tens 2 maneres d'obtindre-la:

  1. Ajuntaments: Acudint directament a un Centre de Joventut perquè t'ho tramiten en el moment. Consulta en el mapa l'ajuntament més pròxim per a fert-t'ho (els Centres de Joventut de l'Ajuntament de València no emeten Carnet Jove fins a un altre avís a causa de problemes informàtics).

  2. Residències: En la Residència juvenil Sant Crist del Mar, Benicarló.

Tingues en compte que on sol·licites el teu Carnet Jove és on hauràs d'acudir a recollir-lo.

Hauràs d'aportar la documentació següent en qualsevol de les opcions que tries per a tramitar-ho:

  • Formulari de sol·licitud del Carnet Jove emplenat i signat.
  • DNI/NIE/Passaport
  • Resguard bancari del pagament de la taxa (7,70€), en el qual conste el nom i els cognoms de la persona titular del Carnet Jove, així com la data d'ingrés.
  • Justificació de l'exempció o bonificació, en cas de tindre dret a alguna d'elles, mitjançant la documentació que ho acredite.
  • Compte bancari on realitzar l'ingrés:

- Concepte: Taxa Carnet Jove+nom de la persona sol·licitant.

- Titular del compte: Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

- Entitat bancària i nº de compte (IBAN): CAIXABANK - ES21 2100 7596 1413 0039 2235

 

Consulta tots els descomptes del Carnet Jove