Visualització de contingut web

ALLOTJAMENTS PER A ESTUDIANTS

 

FloridaHall

 

Les residències són instal·lacions dirigides a estudiants, per mitjà de convocatòria pública, per a proporcionar-los allotjament i servei d'alimentació a la joventut que, pels seus estudis, activitats acadèmiques o d'altres tipus, ha de desplaçar-se fora del seu domicili.

 

RESOLUCIÓ DE PLACES ADJUDICADES EN RESIDÈNCIES JUVENILS CURS 2020/21

CONVOCATÒRIA DE PLACES EN RESIDÈNCIES JUVENILS CURS 2020/21

 

Es convoquen places de residents per a joves estudiants i per a joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar, a les nostres residències juvenils per al curs acadèmic 2020/21. Les persones que sol·liciten una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d'esta convocatòria hauran de tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en el termini de presentació de la sol·licitud. 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model que figura en l'annex II de forma presencial en els registres de l'IVAJ, en el Registre electrònic, o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Termini:

El termini de presentació d'instàncies serà fins al 31 de juliol de 2020.

Per al curs 2020/21 els preus són:

RESIDÈNCIES

PREUS/MES/PERSONA

Habitació individual

Habitació doble

Residència juvenil La Florida, d'Alacant

463,50 €

--

Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana

408,00 €

--

Residència juvenil Sant Crist del Mar, de Benicarló

--

306,00 €

Els que obtinguen plaça hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en què se'ls haja adjudicat la plaça, des de l'1 de setembre fins a les 14:30 del dia 11 de setembre de 2020.