T'interessa

ALLOTJAMENTS PER A ESTUDIANTS

ALLOTJAMENTS PER A ESTUDIANTS


Les residències són instal·lacions, dirigides a joves, que proporcionen allotjament i servei d'alimentació a persones que pels seus estudis, activitats acadèmiques o d'altres tipus, han de desplaçar-se fora del seu domicili.

 

Convocatòria de beques per a joves residents en les residències juvenils 2023-2024

Resolució d'adjudicació de les beques i llista d'espera

Es convoquen 11 beques per a joves residents en qualsevol de les residències juvenils de l'IVAJ.

En la Residència Juvenil La Florida d'Alacant, 5 beques; en la Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló, 4 beques; en la Residència Juvenil Sant Crist de la Mar de Benicarló, 2 beques.

L'import de cada beca consistirà en l'exempció del pagament del 60% de les quotes mensuals que correspondria abonar, durant els mesos de setembre a desembre de 2023, i dels mesos de gener a juny de 2024. 
Respecte a les quotes mensuals que es puguen haver satisfet ja, es procedirà a la devolució del percentatge corresponent del preu de cada quota mensual.

Convocatòria

Bases reguladores per a la concessió de beques a joves residents en les residències juvenils de l’Institut Valencià de la Joventut

 

Convocatòria de places en residències juvenils curs 2023/2024

Resolució d'adjudicació de places i llistes d'espera

Es convoquen places de residents per a joves estudiants i per a joves que realitzen alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar, a les nostres residències juvenils per al curs acadèmic 2023/2024.

Les places inclouen allotjament i pensió completa. 

Les persones que sol·liciten plaça hauran de tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en el termini de presentació de la sol·licitud i a més complir un dels següents requisits:  

  1. Realitzar estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana.
  2. Realitzar un cicle formatiu o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerat o estudis universitaris.
  3. Joves d'altres nacionalitats diferents de l'espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
  4. Realitzar alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Les sol·licituds s'han de presentar del 4 al 17 de juliol de 2023, preferentement de manera telemàtica o presentant la sol·licitud de forma presencial en els registres de l'IVAJ (amb cita previa), així com en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015. 

Annex III - Sol·licitud de renúncia i devolució

RESIDÈNCIES      Habitació individual    Habitació doble
Residència Juvenil La Florida, d’Alacant 463,50 €          --
Residència Juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana 450,00 € 408,00 €
Residència Juvenil Sant Crist de la Mar, de Benicarló              -- 306,00 €
 

Convocatòria

Llistat provisional de sol·licituds admeses en les residències juvenils

FloridaHall

  

Els que obtinguen plaça hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en què se'ls haja adjudicat la plaça.

Llista d'espera:

Estarà formada per les sol·licituds presentades en termini, que reunisquen els requisits i que no hagen obtingut plaça en la primera adjudicació.