Visualització de contingut web

ALLOTJAMENTS PER A ESTUDIANTS

 

 

Les residències són instal·lacions, dirigides a joves, que proporcionen allotjament i servei d'alimentació a persones que pels seus estudis, activitats acadèmiques o d'altres tipus, han de desplaçar-se fora del seu domicili.

Convocatòria de places en residències juvenils curs 2021/2022

Adjudicació de places

Llistats provisionals

Acta comissió avaluadora

 

Convocatòria

Procediment

 

Es convoquen places de residents per a joves estudiants i per a joves que realitzen alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar, a les nostres residències juvenils per al curs acadèmic 2021/2022.

Les places inclouen allotjament i pensió completa. 

Les persones que sol·liciten plaça hauran de tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos, en el termini de presentació de la sol·licitud i a més complir un dels següents requisits:  

  1. Realitzar estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana.
  2. Realitzar un cicle formatiu o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerat o estudis universitaris.
  3. Joves d'altres nacionalitats diferents de l'espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
  4. Realitzar alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

Les sol·licituds s'han de presentar preferentement de manera telemàtica o, amb cita prèvia, presentant la sol·licitud emplenada de forma presencial en els registres de l'IVAJ, així com en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 14 de juny al 6 de juliol de 2021.

 

Per al curs 2021/22 els preus són:

 

RESIDÈNCIES

PREUS/MES/PERSONA

Habitació individual

Habitació doble

Residència juvenil La Florida, d'Alacant

463,50 €

--

Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana

450,00 €

408,00

Residència juvenil Sant Crist del Mar, de Benicarló

--

306,00 €

FloridaHall  

Els que obtinguen plaça hauran de formalitzar la inscripció en la secretaria de la residència en què se'ls haja adjudicat la plaça o en la Unitat Territorial del IVAJ de Castelló de la Plana en el cas de la residència Mare de Déu del Lledó, des d'el 19 d'agost fins a les 14.30 hores del dia 30 d'agost de 2021.

Llista d'espera:

Estarà formada per les sol·licituds presentades en termini, que reunisquen els requisits i que no hagen obtingut plaça en la primera adjudicació.