Visualització de contingut web

Projecte DesYIgn

Projecte DESYIGN. Disseny innovador de la informació juvenil i de la seua difusió (Innovative youth information design and outreach)

Els serveis d'informació i assessorament per a joves proporcionen informació i orientació d'alta qualitat i ajuden a les persones joves en la presa de decisions per a portar les seues vides de manera constructiva. Malgrat la importància de la informació juvenil per a ajudar els i les joves a aconseguir el seu màxim potencial, la gran majoria desconeixen i no aprofiten aquests serveis.

DesYign és un projecte de l'acció KA205, Associacions Estratègiques en Joventut del Programa Erasmus+ que va començar en març de 2019 i tindrà una duració de dos anys. La finalitat és plantejar el disseny de serveis d'informació juvenil d'acord amb les necessitats de les persones joves.

L'IVAJ participa en aquest projecte, liderat per ERYICA (Associació Europea d'Informació i Assessorament Juvenil), amb els socis següents:

  • Agence Nationale pour l'Information des Jeunes, de Luxemburg

  • Koordinaatti-Nuorten tieto-ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulun kaupunki, de Finlàndia,

  • ProMo Cymru Ltd, de Regne Unit

  • National Youth Federation Company Limited by Guarantee. d'Irlanda

  • Agenzija Zghazagh, de Malta

  • Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid


Els resultats de DesYign seran:

  • Preparar un curs en línia -que serà inclòs per ERYICA en la seua oferta formativa a partir de 2020- sobre el disseny en la informació per a joves (mitjançant seminaris web, contribucions d'experts externs, vídeos i altres eines digitals, en particular les utilitzades per joves).

  • Crear un conjunt d'eines sobre disseny de serveis en la provisió d'informació per a joves, amb l'objectiu de concebre serveis d'informació juvenil més amigables i efectius per a les persones joves.

  • Realitzar el disseny de serveis pilot d'informació juvenil que provaran els recursos desenvolupats en les diferents etapes i produiran la seua pròpia estratègia d'informació juvenil basada en metodologies de disseny de serveis, que poden utilitzar-se com a exemples de bones pràctiques de serveis d'informació juvenil en tota Europa.

Les eines i estratègies desenvolupades en el marc del projecte seran creades, liderades i avaluades per joves, professionals de joventut i experts en disseny de serveis. Els resultats de la investigació, el kit d'eines i el curs en línia podran ser utilitzats i explotats per proveïdors d'informació juvenil en tota Europa.

 

Informe de les entrevistes amb els grups de discussió