PROCEDIMENT DE PAGAMENT

PROCEDIMENT DE PAGAMENT

ALBERGS

Una vegada feta la reserva, s'han d'ingressar 4,00 € per persona i nit, en concepte de bestreta, en un termini màxim de 7 dies, i enviar el resguard de l'ingrés a la instal·lació.

La resta de l'import de la reserva s'abonarà a la mateixa instal·lació.

CAMPAMENTS

Una vegada feta la reserva, s'han d'ingressar 1,50 € per persona i nit, en concepte de bestreta, en un termini màxim de 7 dies, i enviar el resguard de l'ingrés a la Central de Reserves.

La resta de l'import de la reserva s'abonarà abans de l'inici de l'estada i el resguard s'enviarà a la Central de Reserves.