Visualització de contingut web

Premis Carnet Jove Mil x Cent 2019

L'IVAJ convoca els premis Carnet Jove Mil x Cent 2019 que preten reconéixer les activitats organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut, que promoguen la participació i intervenció de la joventut en el seu territori amb una perspectiva intercultural, fomentant actituds i valors democràtics, així com la igualtat social i de gènere.


Poden participar:

  • Joves de 16 a 30 anys, tant individualment com en grup.
  • Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.


Els projectes d'iniciatives juvenils, que hauran de ser originals i inèdites, s'hauran d'haver desenvolupat entre octubre de 2018 i el moment de la presentació de la sol·licitud.

Cap persona podrà participar en més d'un projecte.

Es concediran 100 premis amb una dotació econòmica per cadascun de 1000 €, distribuïts en cadascuna de les àrees que es descriuen en l'annex II de la Resolució de la Convocatòria (10 premis per àrea).

Termini: Des des d'el 29 d'octubre de 2019 fins al 15 de novembre de 2019.

 

Resolució
Joves i associacions o entitats guanyadores

Procediment PROP

Convocatòria

Membres del jurat