T'interessa

D'interès

Ves enrere EU-Inform

EU-Inform

Objectiu

- Informar la joventut, d'una forma pròxima, sobre la Unió Europea, la importància de les eleccions al Parlament Europeu, els seus drets de vot, els procediments per a votar en els diferents països, i les propostes de tots els programes polítics;

- Transmetre les preocupacions, inquietuds i opinions de la ciutadania jove als òrgans decisoris i als responsables polítics; i

- Lluitar contra la desinformació i la manipulació de la informació entorn de les eleccions i la Unió Europea.

Projecte

EU inFORM-Young Voters pretén informar les persones joves sobre la Unió Europea, la importància de les eleccions al Parlament Europeu, els seus drets de vot, els procediments per a votar en els diferents països i les propostes de tots els programes polítics. A més, vol lluitar contra la desinformació i la manipulació de la informació entorn de les eleccions i la UE.

Explicació dels detalls del recurs

Es realitzaran diferents accions i recursos dirigits a tres grups principals: joves votants potencials (principal grup destinatari), joves activistes (multiplicadors/res), treballadors/es (de la informació) juvenils i altres educadors/es (multiplicadors/es):

  • Web Hub multilingüe - creat per a l'acció i la campanya amb informació adaptada als/les joves sobre diferents aspectes: Eleccions a la UE, per què votar; funcionament de la UE; dret de vot; normes i procediments per a votar en cada país; comparació de programes polítics per àmbits, inclosa la política de joventut; etc.
  • Grup de joves activistes sobre promoció i campanyes entre iguals.
  • Campanya multilingüe en les xarxes socials: Tiktok, Instagram i YouTube.

+Info (en anglés)