Concurs Jo He Aprés

« Ves enrere

Carnet Jove de l'IVAJ convoca els premis 'Mil x cent 2019' per a reconéixer un centenar d'iniciatives juvenils

Carnet Jove de l'IVAJ convoca els premis 'Mil x cent 2019' per a reconéixer un centenar d'iniciatives juvenils

  • Cadascun dels projectes joves serà premiat amb 1.000 euros
  • Oberta a joves, individualment o en grup, associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat els Premis IVAJ Carnet Jove "Mil x Cent 2019" per a reconéixer les iniciatives juvenils que promouen la participació i intervenció de la joventut en tot el territori.
 
El director de l'IVAJ, Jesús Martí, ha indicat que "volem fomentar i donar suport a la creativitat i innovació en les iniciatives juvenils realitzades en el territori de la Comunitat Valenciana i reconéixer unes iniciatives que permeten avançar en la concreció pràctica d'una agenda d'activitats, projectes i serveis genuïnament juvenils.
 
Els premis "Mil x Cent" busquen reconéixer l'esforç i la vàlua de les iniciatives organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut que promoguen la participació de les persones joves en el seu territori, fomenten actituds i valors democràtics entre la joventut, així com la igualtat efectiva de les persones joves, eliminant discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i incloguen una perspectiva intercultural.
 
Participants i premis
"Mil x Cent 2019" concedirà un total de cent premis amb una dotació econòmica de 1000 euros cadascun. Els cent premis es distribueixen en blocs de deu en cadascuna de les deu àrees que conformen la Xarxa Jove.
 
Podran concórrer a esta convocatòria, joves de 16 a 30 anys tant individualment com en grup així com les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana. Els equips redactors i organitzadors de la iniciativa juvenil hauran d'estar formats per joves
 
Els projectes d'iniciatives juvenils, que hauran de ser originals s'hauran d'haver desenvolupat entre octubre de 2018 i 29 de setembre de 2019. El termini de presentació comença el 29 d'octubre i finalitza el 15 de novembre de 2019.
 
Iniciatives juvenils
Es considera iniciativa juvenil l'organització d'exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals, esdeveniments o unes altres, que impliquen la participació activa i directa de persones joves d'un mateix entorn veïnal.
 
Entre els temes prioritaris figuren l'oci educatiu, la igualtat de gènere i d'oportunitats entre dones i homes; la prevenció de la violència de gènere, així com l'autoestima i apoderament de les dones.
 
Altres eixos contemplen la integració de les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social o la integració de les persones migrants.
 
També poden optar als premis MIL x CENT, iniciatives que procuren La igualtat del col·lectiu LGTBI, la igualtat i inclusió del poble gitano; el reconeixement de la diversitat religiosa, així com el respecte a altres manifestacions de la diversitat sexual, ètnica i cultural o la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb diversitat funcional.
 
En esta línia, també els projectes d'Inclusió social de les persones amb problemes de salut mental, d'autonomia de les persones majors i participació activa en programes i activitats.
 
Quant a l'àmbit de lluita contra el canvi climàtic es poden presentar treballs sobre el foment del consum de productes saludables, dels comerços de proximitat i dels mercats locals així com la reducció de la despoblació en les zones rurals.
 
Així mateix, es reconeixeran projectes de sensibilització i educació ambiental; minimització de residus; conservació i recuperació d'hàbitats i paisatges en espais naturals protegits o mobilitat sostenible.
 
Igualment s'aprecien iniciatives de conscienciació sobre el bon ús de les TIC, accés de la ciutadania a la cultura en tota la Comunitat Valenciana; participació de les/els ciutadans i col·lectius en la vida cultural; producció, promoció i difusió cultural, així com la conservació i difusió dels béns culturals de la Comunitat Valenciana.
 
Els projectes joves poden incloure accions d'aprenentatge-servei que propicien millores en la comunitat, promoció i dinamització del valencià, prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius i el foment del voluntariat.
 
Finalment s'inclouen iniciatives de Memòria històrica i iniciatives que estimulen la creativitat, la imaginació i la sociabilitat de participants.