Concurs Jo He Aprés

« Ves enrere

La marca IVAJ!!

La marca IVAJ!!

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha renovat la seua identitat corporativa en la qual fa realitat en el seu nou logo la denominació, tal com estableix la Llei de Polítiques Integrals de Joventut de la Comunitat Valenciana. 
 
El nou logo reforça la denominació tipogràfica IVAJ, al costat del text Institut Valencià de la Joventut. En ell s'han volgut conjuminar les variades competències que té l'organisme, com a educació en valors, participació, servei públic i oci educatiu, posant l'accent en l'acrònim o les sigles IVAJ per a possibilitar la seua coherència amb una sèrie de submarcas de programes ja existents: Xarxa Jove, Tema Jove, Fòrum Jove, SVE, Viu, Idio+ o M'importa. 
 
Amb este nou logo i el seu corresponent manual d'identitat corporativa es pretén actualitzar i homogeneïtzar els paràmetres gràfics que han d'emprar-se, per a tots els suports en els quals aparega l'Institut. 
 
L'empresa encarregada ha sigut Nueve Estudi després de la llamada pública a projectes a professionals del disseny i la publicitat realitzada el passat 15 de gener per Presidència de la Generalitat, amb el suport de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l'Associació d'empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (ComunitAD) i el Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana.