T'interessa

Normativa vigent

Normativa vigent

 

  • Creació de la Comissió Interdepartamental de Joventut. Decret 31/2020, de 6 de març, del Consell.
  • Reglament orgànic i funcional de l'IVAJ. Decret 54/2019, de 5 d'abril, del Consell.
  • Reglament del Consell  Rector de l'IVAJ, aprovada por el Ple del Consell Rector de l'IVAJ de 6 d'abril de 2016.
  • Preus públics que ha de percebre l'IVAJ. Decret 209/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià.

 

  • Carnet Jove a la Comunitat Valenciana. Ordre 17/2010, de 14 juliol, de la Conselleria de Benestar Social (modificada pel Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell).
  • Condiciones d'obertura i funcionament dels serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana. Ordre de 25 d'abril de 1995, de la Conselleria de Cultura.
  • Cens d'Associacions Juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut en la Comunitat Autònoma Valenciana. Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

 

  • Criteris per al reconeixement de Bones Pràctiques de treball amb joves. Resolució de 26 de febrer de 2019, del director general de l'IVAJ (DOGV 8497 de 01/03/2019)
  • Tarifes, preus i procediment de contractació per a reserva i utilització de les instal·lacions juvenils pròpies. Resolució de 18 de juliol de 2023, del director general de la Joventut i de l'IVAJ (DOGV 9646, 24/08/2023). A partir de l'1 de setembre de 2023.
  • Reglaments de les residències juvenils La Florida, Mare de Déu del Lledó, El Maestrat i Sant Crist de Mar. Resolució de 4 d'octubre de 1994, del director general de l'IVAJ.