Normativa vigent

Normativa vigent

 

 

  • Bases reguladores de la concessió d'ajudes en matèria de joventut. Ordre 19/2016, de 16 de novembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Bases de les beques per a pràctiques professionals en l'IVAJ. Ordre 6/2018, de 23 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Bases reguladores de les ajudes a entitats locals per a programes de joventut i equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). Ordre 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 
  • Bases reguladores dels premis de l'IVAJ a la creació artística, científica i tècnica. Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Carnet Jove a la Comunitat Valenciana. Ordre 17/2010, de 14 juliol, de la Conselleria de Benestar Social (capítol I i article 8 derogat per Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell).
  • Condicions d'obertura i funcionament dels serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana. Ordre de 25 d'abril de 1995, de la Conselleria de Cultura.
  • Cens d'Associacions Juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut en la Comunitat Autónoma Valenciana. Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.

 

 

  • Tarifes, preus i procediment de contractació per a la reserva i la utilització de les instal·lacions juvenils pròpies. Resolució de 9 d'agost de 2012, del director general de la Joventut i de l'IVAJ.GVA JOVE (correcció d'errades DOGV 6847, 24/08/2012).
  • Termini perquè les entitats no titulars d'escoles oficials d'animació juvenil, ubicades a la Comunitat Valenciana, puguen sol·licitar l'acreditació de cursos bàsics de formació en matèria d'animació juvenil. Resolució de 14 de setembre de 2010, del director general de l'IVAJ.
  • Reglaments de les residències juvenils La Florida, Mare de Déu del Lledó, El Maestrat i Sant Crist del Mar. Resolució de 4 d'octubre de 1994, del director general de l'IVAJ.