Modalitats i Requisits

Modalitats i Requisits

Carnet internacional d'estudiant (ISIC)

Amb este carnet de la ISTC pots identificar-te i obtindre descomptes i avantatges en transports, allotjaments, museus, teatres, cinemes, etc.

Poden sol·licitar-los els estudiants universitaris, d'ensenyaments mitjans o escoles oficials que acrediten la seua condició i la seua validesa és d'un any natural a partir de la data d'expedició.

Requisits: ser major de 12 anys, presentar el DNI, del NIE o del passaport; acreditar la matrícula del curs escolar vigent (mitjançant el resguard del pagament de les taxes, matrícula o un certificat del centre on s'haja matriculat) i una fotografia de carnet.

Carnet internacional de professor (ITIC)

Amb este carnet de la ISTC pots identificar-te i obtindre descomptes i avantatges en museus, teatres, cinemes, etc.

Per a obtindre'l s'ha d'acreditar la condició de docent i la seua validesa és d'un any natural a partir de la data d'expedició.

Requisits: presentar el DNI, del NIE o del passaport; acreditar la condició de docent durant l'any en curs (mitjançant la presentació de l'última nòmina o un certificat del centre on imparteix les classes), i una fotografia mida de carnet.

Carnet internacional jove (IYTC)

Este carnet de la FIYTO permet als joves menors de 30 anys obtindre descomptes i avantatges en transports, allotjaments, museus, teatres, cinemes, etc., i la seua validesa és d'un any natural a partir de la data d'expedició.

Requisits: ser major de 12 i menor de 30 anys, presentar el DNI, del NIE o del passaport i una fotografia de carnet.