IVAJ Obert

Ves enrere Pla Concertat de Joventut 2019-2023

Pla Concertat de Joventut 2019-2023

   PLA CONCERTAT DE JOVENTUT 2019-2023:
   MUNICIPALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT
   1. Introducció
   2. Professionals de polítiques de joventut
   3. Desplegament i cobertura territorial
   4. Ocupació i drets laborals
   5. Coordinació de la Xarxa Jove
   6. Marc de finançament