IVAJ Obert

Ves enrere Comptes anuals

Comptes anuals

L'IVAJ, en qualitat d'organisme autònom de la Generalitat se subjecta a les obligacions d'establides en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, juntament amb la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableixen el marc jurídic necessari que amplia i reforça la transparència en l'activitat pública.

Es publica aquesta documentació en compliment de l'article 17 de la llei 1/2022, de 13 d'abril

2022 (*.pdf)

2021 (*.pdf)