Albergs, Residències i Campaments

Albergs, Residències i Campaments

La Xarxa Valenciana d'Albergs juvenils que està distribuïda, de nord a sud, per tota la geografia valenciana. Són allotjaments idonis per tal que els grups porten a terme els seus programes d'activitats, i també per a l'alberguista individual

La xarxa d'albergs també inclou els albergs privats que estan adherits a la Red Española de Albergues Juveniles, REAJ.

Els campaments juvenils són instal·lacions permanents que poden utilitzar tots aquells grups que ho desitgen. A més de l'ús al llarg de l'any, es porten a terme diverses activitats del programa d'Oferta Concertada (per a activitats d'oci educatiu).

Les residències juvenils són instal·lacions que s'ofereixen especialment a les i els joves estudiants, mitjançant convocatòria pública, i que tenen la finalitat de proporcionar l'estada i l'alimentació. A més, a més, en algunes d'estes existeixen a disposició de les i als alberguistes places durant tot l'any.

Instalaciones video

D'interès

Ves enrere Els joves valencians són els setens amb més salut i benestar i destaquen en emancipació

Els joves valencians són els setens amb més salut i benestar i destaquen en emancipació

La joventut valenciana ocupa en salut i benestar emocional la posició 7 de 17 a nivell estatal i 16 de 46 a nivell europeu, en tots dos casos per damunt de la mitjana, segons l''Índex sintètic de desenvolupament juvenil comparat 2020', amb dades significativament positives en emancipació en comparació a la resta d'Espanya.
 
Així ho recull este estudi elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) per a l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
 
En general, les dades mostren una bona salut, encara que ressalten alguns problemes rellevants com el sobrepés, lligat a la manera de vida sedentari, o el consum de substàncies tòxiques, que no s'ha reduït i en alguns casos ha augmentat com l'alcohol.
 
Este informe, entre joves de 15 a 29 anys, analitza els indicadors d'educació, salut i benestar emocional i l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Són aspectes de la vida que permeten entendre quin és el grau de desenvolupament juvenil i valorar eixa realitat en cada comunitat autònoma i país europeu.
 
Tant el benestar emocional com la satisfacció global amb la vida és bastant elevat entre els joves enquestats. El risc de patir problemes de salut mental afecta al 17,5% de mitjana i és més elevat entre les xiques (23,6%) que en els xics (11,6%). La situació econòmica de les llars és l'indicador que genera major insatisfacció en afectar les expectatives vitals.
 
A nivell nacional, cap comunitat autònoma aconsegueix aconseguir la mitjana europea global en desenvolupament juvenil. En la Comunitat és d'una escala de l'1 al 10, per darrere de la mitjana, encara que mostra una evolució positiva entre 2009 i 2020 com en el conjunt d'Espanya.
 
En comparació a la mitjana europea, tant la joventut valenciana com l'espanyola destaquen en els índexs de vida i TIC, se situen en una posició intermèdia en d'educació i es troben a la saga en els d'ocupació i emancipació. En estes últims, la posició de la joventut està molt per darrere de la resta d'Europa, si bé tots els índexs parcials han millorat en l'última dècada.
 
Dins de l'índex TIC, els joves de la Comunitat ocupen la posició 26 en el rànquing global i el 12 al país, lleugerament per darrere de la mitjana espanyola i per davant d'Europa. Estos indicadors mostren una millora continuada tant en l'accés a internet com en l'ús de competències digitals per a la comunicació, informació, resolució de problemes i maneig de programari.
 
El document, presentat a través de Youtube, ha comptat amb les intervencions del director general de l'IVAJ, Jesús Martí; la directora tècnica de la FAD, Eulalia Alemany, i el responsable del Observatori Valencià de la Joventut, Adolfo Carnero.