T'interessa

enllaços

Destacat

Residències per a joves 2024-2025

Es convoquen places per al curs 2024/2025 en les residències juvenils "La Florida", d'Alacant, "Mare de Déu del Lledó", de Castelló de la Plana i "Sant Crist de la Mar", de Benicarló. Pots...

Novetats

Ves enrere La Comunitat actualitza la titulació de monitors i animadors juvenils

La Comunitat actualitza la titulació de monitors i animadors juvenils

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat hui el desplegament reglamentari de la Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana, amb la regulació de la xarxa d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana, de les activitats de temps lliure infantil i juvenil, de la formació en matèria d'animació juvenil, del Carnet Jove i de les instal·lacions juvenils.

Una de les grans novetats que inclou el decret en l'apartat de formació en animació juvenil és que els certificats emesos fins al moment, per la Direcció General de Joventut (IVAJ.GVA JOVE), de monitor/a i de director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, s'equiparen de manera automàtica amb els diplomes regulats en este decret, dotant-los de l'oficialitat que les entitats juvenils i les escoles d'animació juvenil sol·licitaven, des de l'òptica de l'educació no formal i fora de l'àmbit acadèmic. 

Amb esta equiparació es facilita que les persones que es troben en possessió dels certificats actuals de monitor i director de temps lliure puguen exercir les funcions pròpies d'estes titulacions, tant en la Comunitat Valenciana com fora de la mateixa. 

Este decret beneficiarà a les 28.672 persones que han obtingut el certificat de monitor de temps lliure infantil i juvenil des dels anys 1985 al 2014, i a les 4.797 persones que han obtingut el certificat d'animador juvenil durant este mateix període de temps. 

Així mateix, des de l'entrada en vigor del Decret, les escoles d'animació juvenil i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana podran realitzar cursos de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil d'una duració de 310 hores, adequats al que establix l'Annexe I del Reial Decret 1537/2011, de 31 d'octubre. També els cursos de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, amb una duració de 410 hores, adequats al que establix l'Annexe II del Reial Decret 1697/2011, de 18 de novembre; a més dels cursos de formador de formadors i de formació permanent, la regulació de la qual correspon a la Comunitat Autònoma. 

Igualment, en relació amb la formació de temps lliure s'actualitza el procediment de reconeixement i funcionament de les escoles d'animació juvenil, garantint que la formació en matèria d'animació juvenil s'impartisca a través d'aquelles i, si és el cas, per les entitats locals. Respecte d'això, es descriuen els cursos d'acord amb la norma estatal, arreplegant també el procediment d'acreditació dels cursos, la referència a l'alumnat i la regulació dels diplomes. 

A més, s'incorpora com a novetat, la constitució formal del Fòrum de Formació en matèria d'Animació Juvenil, com a òrgan de consulta i participació en matèria d'animació juvenil, compost per un representant de cada Escola d'Animació Juvenil i per cinc integrants procedents de l'Administració de la Generalitat. 

Informació juvenil i instal·lacions 

De la mateixa manera, la nova regulació contempla la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana, els servicis que la integren, el cens de la dita Xarxa, i els beneficis i obligacions derivats de la inscripció en el cens. 

En l'actualitat, existix en la Comunitat Valenciana un col·lectiu de 250 informadors juvenils, que a través del Decret s'adaptaran als canvis en la forma de gestionar la informació juvenil, amb l'aparició i difusió de les noves tecnologies d'informació i comunicació, i la generalització de l'ús d'Internet i les xarxes socials. 

En relació amb les activitats de temps lliure infantil i juvenil, s'establixen, per a les activitats promogudes per la Generalitat, una sèrie d'obligacions, respecte dels equips d'animació i del personal col·laborador, que ja requerien en la convocatòria anual d'oferta de les seues instal·lacions juvenils i en camps de treball. 

Finalment, el decret incorpora la regulació del Carnet Jove i de les instal·lacions destinades a la joventut per a la realització d'activitats culturals, d'oci i temps lliure en el territori de la Comunitat Valenciana, de titularitat pública o privada i el seu Registre, amb els requisits mínims per al seu reconeixement i la seua inclusió en la REVAJ (Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils). Es tracta del pas previ necessari per a la seua integració en la Xarxa Estatal d'Albergs Juvenils (REAJ) i en la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), a les que pertany la Comunitat des de la subscripció en data 26 de juny del 2000 del conveni que creava un consorci a este efecte entre l'Estat i les comunitats autònomes.

 

 

Twitter