Visualització de contingut web

FER-ME EL CARNET

Punxa ací per a saber com fer-te el Carnet Jove en les seus l'IVAJ

Requisits:

 • Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.

 • Abonar la taxa de 8,40 €, que tindrà una validesa de dos anys.

 

També pots obtindre'l al teu Ajuntament punxant ací o en Benicarló (Residencia juvenil Sant Crist del Mar; 964 336 430 o benicarlo_ivaj@gva.es).

 

A més, té integrat el Carnet d'Alberguista amb l'objectiu de millorar els avantatges que podeu obtindre.  

 

 

Podreu utilitzar-ho com a targeta de dèbit, per a traure diners en els caixers que ho permeten tant a Espanya com a l'estranger, així com per a pagar les vostres compres amb ell.

Per a obtindre-ho per esta modalitat heu d'acudir a una sucursal de les entitats les quals apareixen relacionades més a baix (o realitzar el tràmit en línia) i obrir un compte associat (que no ha de tindre despeses de manteniment).

La taxa de 8,40 € se carregarà de manera automàtica cada 2 anys en este compte:

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Joves pertanyents a col·lectius vulnerables

 • Persones joves tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten esta condició mitjançant certificat de l'entitat pública que exercisca la seua guarda o la seua tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la qual s'haja constituït esta mesura.
 • Persones joves que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d'edat.
 • Majors de 16 anys i menors de 18 anys que, o bé tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, o bé siguen víctimes d'explotació sexual o tracta, o bé siguen víctimes de violència intrafamiliar.
 • Menors d'edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa.
 • Persones joves en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • Exempció total del pagament de la taxa.

Víctimes d'actes de violéncia sobre la dona

 • Exempció total del pagament de la taxa
 • Documentació justificativa: resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

S'ha d'acreditar, davant de l'entitat emissora, el dret a aquesta exempció i, només a l'efecte de la comprovació (no s'ha de remetre cap còpia a l'IVAJ, ni quedar-se cap còpia l'Ajuntament).

Membres de famílies nombroses

 • 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial.
 • Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.

Joves amb discapacitat reconeguda

 • 50 % del pagament de la taxa per a joves amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %.
 • Documentació justificativa: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per òrgan competent.

Membres de famílies monoparentals

 • 50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria especial.
 • Documentació justificativa: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.

Acumulació de bonificacions

 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat..
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 • No seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

Visualització de contingut web

Per a què serveix el Carnet Jove?

carnetjove_gvajove

És una targeta personal, amb una validesa de 2 anys, amb la qual podeu obtindre avantatges i descomptes de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport...

Este programa es desenvolupa conjuntament amb la resta de Comunitats Autònomes i amb més de 30 països de l'entorn europeu que conformen l'Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat amb seu a Brussel·les, que garanteix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits.

Per tant, pots també beneficiar-te de descomptes en diferents llocs d'Europa que pots consultar en estes pàgines.

A més com a Carnet d'Alberguistaque ara va inclòs en la mateixa targeta, té una validesa internacional (admés en els 60 països que formen la IYHF) i ofereix milers de descomptes en tot el món. 

.