Visualització de contingut web

Guies, formularis i terminis

Per a participar en el programa Erasmus+ cal seguir una sèrie de passos. Pots trobar la informació relativa a les guies informatives, formulari de sol·licitud i termini de presentació en el portal informatiu erasmusplus.
 

Els passos per a presentar una sol.licitud són els següents:

  • La organització ha de registrar-se en el Portal de Participants.
  • Comprovar que el projecte compleix amb els criteris per a ser elegible (tipus d'activitat, perfil de participants, durada, etc.), d'exclussió (acopliment d'obligacions fiscals i tributàries, presentació de documentació, etc.) i de selecció (capacitat financiera i operativa).
  • Comprovar les condicions de financiació per a cada acció, d'acord amb els principis establits per a les subvencions de la UE: irretroactivitat, no acumulació de subvencions, despeses elegibles, etc.
  • Emplenar i enviar el formulari de sol·licitud.

Guies

Guia Erasmus+ 2021 (en anglés)

La guia Erasmus+ permet conèixer en profunditat el programa. Esta ferramenta es útil, tant per a les organitzacions, institucions i entitats que organitzen activitats incloses en el programa, com per als propis participants.

La guia especifica totes les normes i condicions que han de complir la major part de les accions per a rebre una subvenció del programa.

A més d'esta guia informativa, existeixen altres publicacions que serveixen per a entendre millor el funcionament del programa i algunes ferramentes amb les quals compta, com la plataforma lingüística, la mobility tools i l'ús de la base de dades entre d'altres.

Pots consultar i descarregar-te les guies del programa en el portal informatiu erasmusplus de l'Injuve.

Formularis

Per a  participar en el programa caldrà utilitzar una sèrie de formularis. En el portal informatu erasmusplus de l'Injuve, hi trobaràs diferents tipus: uns serveixen per a acreditar a les entitats que volen formar part del Servei de Voluntariat Europeu, altres són per a sol·icitar les Accions Clau 1, Clau 2 i Clau 3. Accedeix als formularis.

Terminis

Tots els terminis de presentació de les sol·licituds expiren a les 12.00 h (migdia), hora de Brussel·les.

fullet