T'interessa

Garantia Juvenil

Garantia Juvenil

Logo_Garantia_Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea, gestionada pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que té com a objectiu que les persones joves majors de 16 y menors de 30 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats/des.

Per a ser beneficiari/ària de la garantia juvenil heu de complir els següents requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans/nes de la Unió Europea.

  • També poden inscriure's les persones estrangeres titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

  • Estar empadronat/da en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

  • Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Sol·licitar i presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació, bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació (LABORA)

Si esteu inscrits/tes en el fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil ja teniu accés a píndoles formatives, que s'han habilitat de forma gratuïta en la vostra àrea personal del portal de Garantia Juvenil.

Buscador d'ofertes d'ocupació i cursos de formació per comunitats autònomes.

Catàleg de Formació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC). Actualitzat.   

 

 

 

- Pots inscriure't directament amb el teu certificat digital o mitjançant l'aplicació. 

Video explicatiu per a inscriure's per internet

- Servei de suport a la inscripció: 

Teniu dues opcions:

  1. Telefoneu al 060 i demaneu “Suport per a inscriure't en Garantía Juvenil”: directament vos passaran amb personal tècnic que us acompanyarà durant tot el procés. 
  2. Escriviu un correu a info.garantíajuvenil@sepe.es i indiqueu en l'assumpte “Suport per a inscriure's en Garantia Juvenil”: personal especialitzat es posarà en contacte amb vosaltres al més prompte possible, per a ajudar-vos durant tot el procés d'inscripció.

+Info

 

Localitza en el mapa el teu SIJ + Garantia juvenil:

Mapa garantia juvenil

Garantia Juvenil

Més informació: