Visualització de contingut web

Garantia Juvenil

Logo_Garantia_Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea, gestionada pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que té com a objectiu que les persones joves majors de 16 y menors de 30 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

Per a ser beneficiari/ària de la garantia juvenil heu de complir els següents requisits:

  • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans/nes de la Unió Europea.

  • També poden inscriure's les persones estrangeres titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

  • Estar empadronat/da en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

  • Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Sol·licitar i presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil.

Si esteu inscrits/tes en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil ja teniu accés a píndoles formatives, que s'han habilitat de forma gratuïta en la vostra àrea personal del portal de Garantia Juvenil.

A més, teniu cursos de formació actualitzats per comunitats autònomes a la vostra disposició

 

L'IVAJ i la Garantia Juvenil:

Podeu contactar amb l'IVAJ per telèfon 963 108 570 o per correu electrònic info_ivaj@gva.es i rebreu: 

  • Informació i orientació sobre la garantia juvenil a Espanya: Què és; Quins objectius té; Quins poden inscriure's; Quin tipus de prestacions oferix. 

I ara pots inscriure't directament amb el teu certificat digital o mitjançant l'aplicació. 

 


Localitza en el mapa el teu SIJ + Garantia juvenil:

Mapa garantia juvenil

Garantia Juvenil

Més informació: