Preguntes freqüents - Temps Lliure

Preguntes freqüents - Temps Lliure

Si tens dubtes sobre els programes de formació de l'IVAJ o sobre els continguts específics per a la recerca de formació, posa't en contacte amb nosaltres. Pots llegir les respostes a les consultes que altres persones han fet en l'apartat de Preguntes freqüents. Si no trobes, però, resposta a la teua demanda, envia'ns la consulta, i assessors especialitzats et respondran de forma personalitzada 

Activitats

DNI i, si s'escau, el Carnet Jove. Els menors deuran presentar autorització dels pares o tutors legals.

Activitats. Camps de Voluntariat

Has d'esperar que es convoque la Campanya de Camps de Voluntariat corresponent. En la web de l'IVAJ tens un apartat dedicat a Camps amb tota la informació actualitzada.

  • Actualmente, en els realitzats en la Comunitat Valenciana l'edat per a participar és de 15 a 30 anys.
  • En les restants comunitats autònomes l'edat per a participar oscil·la entre els 15 i els 30 anys. Algunes comunitats autònomes organitzen torns per a participants entre 15 i 17 anys.
  • En els camps celebrats en l'estranger l'edat mínima per a participar són 18 anys. La màxima solen ser 30 anys encara que pot variar depenent de l'organització que realitze el camp.

Campaments per a jóvens

En funció de la campanya i l'activitat que es contracte. 

Carnets

A les oficines de l'IVAJ i en altres entitats col·laboradores.

Els Carnets de Jove, Estudiant i Professor Internacional (IYTC, ISIC, ITIC) disposen de descomptes en museus, exposicions, restaurants, botigues, allotjaments..., però varien molt d'un país, o ciutat, a un altre. Et recomanem visitar la pàgina de descomptes de ISIC per a comprovar si hi ha descomptes interessants al lloc de destinació del teu viatge.

Amb un certificat d'estudis, la matrícula, o per mitjà d'un document semblant en què conste l'any acadèmic actual.

  • El carnet d'alberguista té una validesa d'un any natural (p.ex. del 12/02/2006 a l'11/02/2007). amb l'excepció de la modalitat Carnet Jove+Alberguista que té una validesa de 2 anys naturals.  
  • Els carnets internacionals (ISIC, ITIC, IYTC) tenen una validesa d'un any natural (idem).