T'interessa

Educació viària

Educació viària

El Consell va aprovar el 7 d'abril de 2017 (DOGV 8656, de 6 de juny) el Pla director de seguretat viaria de la Generalitat. Es tracta de pla estratègic, amb mesures innovadores i propostes adaptades a problemes concrets, multidisciplinari i multisectorial, obert a tota la societat i enfocat a col·lectius clau, amb l'objectiu general de reduir l'accidentalitat i les seues conseqüències en tota la Comunitat Valenciana.

El Consell va encarregar l'execució del Pla a les conselleries d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Sanitat Universal i Salut Pública; Educació, Investigació, Cultura i Esport; Igualtat i Polítiques Inclusives, i a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències, i l'IVAJ forma part de la seua Comissió de Seguiment.

Podeu consultar el document ací

Orientacions polítiques sobre seguretat viària 2011-2020 (UE)