Destacat

« Ves enrere

Un segell per al 2022. Any Europeu

Un segell per al 2022. Any Europeu

L'any 2022 s'ha declarat "Any Europeu de la Joventut 2022". L'objectiu general de l'Any Europeu serà impulsar els esforços de la Unió, els Estats membres i les autoritats regionals i locals, juntament amb les i els agents de la societat civil, per empoderar, reconèixer i donar suport a les persones joves, i entaular-hi un diàleg, inclosos les/els joves amb menys oportunitats, amb la perspectiva de l'etapa posterior a la pandèmia de COVID-19, amb vista a aconseguir una repercussió positiva a llarg termini per a la joventut.
 

L'IVAJ va encomanar a Didac Ballester, autor del logo de XarxaJove, el disseny d'un encuny per acompanyar els comunicats de l'IVAJ en 2022, l'Any Europeu. Este segell funcionarà junt al logo de XarxaJove, de l'IVAJ i dels Ajuntaments de la xarxa per fer visible els objectius i les mesures a adoptar, d'esta decisió del Parlament Europeu.

 

La "Decisió (UE) 2021/2316 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de desembre de 2021, relativa a l'Any Europeu de la Joventut (2022)" es va publicar al DOUE núm. 462 de 28 de desembre de 2021