T'interessa

Convocatòries anuals

Ves enrere Altres ajudes

Altres ajudes

  • Diputació Provincial de València

Convocatòria de subvencions a associacions juvenils de la província de València per a 2023.

  • Diputació Provincial de Castelló

Convocatòria de subvencions a associacions Juvenils de la província de Castelló per a programes de joventut per a 2023.

  • Diputació Provincial d'Alacant

Convocatòria de subvencions a entitats sense fi de lucre per a activitats en matèria de joventut 2022

  • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys, per a 2023.

  • Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

- Ajudes a ajuntaments i entitats locals menors per al desenvolupament del projecte Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, per a 2023.

- Subvencions a entitats locals per a programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, per a 2023

  • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Ajudes a menjadors escolars i transport escolar curs 2022/2023 

  • Instituto de la Juventud (INJUVE) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

Ajudes a entitats locals en matèria de joventut per a 2023/2024