CARNET D'ALBERGUISTA

CARNET D'ALBERGUISTA

El Carnet d'alberguista en les diferents modalitats (Carnet Jove+Alberguista, Adult, Juvenil, Familiar i Grup) permet allotjar-se en tots els albergs de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), més de 4.200 albergs situats en 60 països de tot el món.
A esta Federació pertanyen la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat Valenciana.

I a més, molts descomptes en comerços, empreses, serveis...

 

Modalitats Requisits Preus Validesa
Carnet Jove+Alberguista de l' IVAJ De 14 a 30 anys gratuït  2 anys
Juvenil De 14 a 29 anys 5 € 1 any
Adult Majors de 30 anys 10 € 1 any
Familiar Parelles, les seues filles i els seus fills menors de 14 anys 18 € 1 any
Grup Un mínim de 10 persones. 16 € 1 any

 

La validesa del carnet serà d'1 any a partir de la data d'emissió, excepte si t'ho fas a través del Carnet Jove+Alberguista i en este cas la seua validesa serà de 2 anys.

Per a sol·licitar-lo, cal presentar l'original o fotocòpia del DNI, NIE o Pasaport.

- Llocs d'emissió

Pots reservar en un alberg juvenil, en la pàgina de reserves de la pròpia IYHF, o a través de la central de reserves de l'IVAJ.