T'interessa

ANIMACIÓ JUVENIL

ANIMACIÓ JUVENIL

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) té la competència de la regulació de la formació en matèria d'animació juvenil, el reconeixement de les escoles d'animació juvenil i l'acreditació de cursos a entitats locals, no titulars d'escoles d'animació juvenil, així com l'expedició dels diplomes de les diferents accions formatives. L'IVAJ vol proporcionar una preparació adequada a totes aquelles persones que s'interessen per l'animació del temps lliure juvenil, des d'una concepció integral de l'educació, en la que el temps lliure es considera com un temps d'activitat creativa, formativa i de compromís amb la societat i la cultura.

L'IVAJ vol proporcionar una preparació adequada a totes aquelles persones que s'interessen per l'animació del temps lliure juvenil, des d'una concepció integral de l'educació, en la que el temps lliure es considera com un temps d'activitat creativa, formativa i de compromís amb la societat i la cultura.

Cursos regulats per l'IVAJ

  • Curs de Monitor o Monitora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. S'adequarà al que establix l'annex I del Reial Decret 1537/2011, de 31 d'octubre, per al curs de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplica les tècniques específiques d'animació grupal, incidix explícitament en l'educació en valors i atén les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
  • Curs de Director o Directora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. S'adequarà al que establix l'annex II del Reial Decret 1697/2011, de 18 d e novembre, per al curs de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, i capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal monitor.
  • Cursos de Formador o Formadora d'Animadors dirigit a la capacitació pedagògica del professorat de les escoles d' animación juvenil.
  • Cursos de Formació Permanent dirigits a l'especialització i el reciclatge en matèria d'animació juvenil.

Davant la diversitat d'ofertes formatives en l'àmbit de la joventut, l'animació i el temps lliure, es recomana que abans de matricular-se en qualsevol curs, les persones interessades s'asseguren de que està acreditat per l'IVAJ.

Sol·licitud de duplicats de títols, en matèria d'animació juvenil, expedits per l'IVAJ 

 

Reconeixement d'una entitat com a escola d'animació juvenil

D'acord amb el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana, són escoles d'animació juvenil aquelles entitats que, previ reconeixement com a tals per la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, impartixen els cursos regulats en el present Decret.

Reconeixement i pèrdua de reconeixement de les escoles d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana (IVAJ).

Destinataris

Les escoles d'animació juvenil podran ser promogudes per associacions juvenils i entitats prestadores de servicis a la joventut, inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Generalitat, per Administracions Públiques i per universitats de la Comunitat Valenciana.

Termini de presentació de la sol·licitud de reconeixement

Obert tot l'any

Acreditació de requisits per a la sol·licitud

Els que estableix l'article 30 del Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell.

Documentació a aportar

Consultar en Reconeixement i pèrdua de reconeixement de les escoles d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana (IVAJ)

Inscripció de l'alumnat dels cursos de formació d'animació juvenil.

Presentació de la documentació corresponent al curs de Director o Directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. IVAJ.

Presentació de la documentació corresponent al curs de Formador o Formadora d'animadores i animadors. IVAJ.

Presentació de la documentació corresponent al curs de Monitor o Monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. IVAJ