Bono Jove (Alacant)

És un títol personal i intransferible, vàlid en el Transport Alacant Metropolità (TAM), que permet al seu titular realitzar a un preu especial, recàrregues de 30 viatges, amb un màxim de 3 recàrregues al mes. Es pot utilitzar en tots els serveis de transport integrats en el TAM (autobús urbà, autobús metropolità i tramvia). Cada validació permet, dins dels 60 minuts posteriors, realitzar un transbord gratuït. El benefici d'este títol per als titulars del Carnet Jove és d'un 15 % de descompte sobre el preu de recàrrega d'una targeta Móbilis multiviatge estàndard. És el títol de transport més convenient per a qui utilitza de forma freqüent i combinada els diferents modes de transport integrats en el TAM.

Les tarifes vàlides per a enguany són:

 • Recàrrega de 30 viatges: 21,20€

MASATUSA (totes les línies), LA ALCOYANA (totes les seues línies metropolitanes excepte les línies "C") i FGV (en la Zona A).

Els joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos) titulars del Carnet Jove

La targeta personalitzada Móbilis Jove es tramita en les oficines TAM d'Atenció al Client.
Per a major comoditat de l'usuari, la tramitació podrà efectuar-se enviant tota la documentació, per correu ordinari, a l'Oficina TAM, c/ Díaz Moreu, núm. 6, apartat de correus 4333, Alacant o a l'adreça electrònica tamjoveyescolar@subus.es

 • Fotocòpia del DNI 
 • Carnet Jove en vigor
 • Fotografia del titular (grandària carnet)
 • Justificant de pagament del preu del suport (targeta), de 4,00 € 
 • Imprés de sol·licitud degudament emplenat i firmat
 

En els punts de recàrrega habilitats o en les oficines TAM.

IMPORTANT:
La primera recàrrega (21,20 €) ha de realitzar-se i abonar-se en les oficines TAM abans de retirar la targeta Bono Jove. Les següents recàrregues, poden realitzar-se en qualsevol dels punts de recàrrega habilitats o en les oficines TAM.
Per a recarregar el Bono Jove és imprescindible presentar el Carnet Jove.

La ubicació, telèfon i horaris de les oficines TAM d'atenció al client són les següents:
Oficina TAM principal (c/ Díaz Moreu núm. 6, Alacant) – Telèfon: 965 14 09 36
Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres laborables de 9:00 a 19:00 hores (horari ininterromput) i els dissabtes de 10.00 a 13.00 hores


Oficina TAM situada en l'Estació Central d'Autobusos d'Alacant – Telèfon: 965 12 37 44 
Horari d'atenció al públic:
*De dilluns a divendres laborables de 8:30 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores

 

Alacant

Alacant

 • IVAJ Alacant
 • Ubicació:
  • Rambla Méndez Nuñez, 41
  • 03002 Alicante España

Contacte

Contacte

IVAJ Alacant

 • Horari: De 9:00 a 14:30 de dilluns a divendres
 • Telèfon: 012 - 963 866 000
 • Correu electrònic: carnetjove_ivaj@gva.es