Ajudes Programes de Joventut

Ajudes Programes de Joventut

  • Ajudes per a activitats del Programa de Joventut 2021

 

Procediment sol·licitud

Anul·lació parcial de la resolució

Resolució 21/07/21

Guia per a emplenar les ajudes i Preguntes Freqüents (FAQ)

Bases reguladores per a programes de joventut i d'equipament en TIC

Logos de l'IVAJ per a activitats subvencionades: en pdf, en jpg (normal i negatiu) i en png (normal i negatiu)

Declaració d'Oci Educatiu: Ens reunim amb altres valors

Descàrrega l'adhesió a la declaració per a signar

Convocatòria

b) Promoció del voluntariat:  s'entendran incloses les activitats i els cursos de formació.

c) Programes d'aprenentatge-servei

d) Fòrum Jove

 

Termini de justificació: fins al 31 d'octubre de 2021.

Les despeses reportades a partir de l'1 de novembre es podran abonar en gener de 2022, sempre que no superen el 20% de la subvenció i que la justificació es realitze abans del 31 de desembre de 2021.

 

Resolució 22/09/21

 

Procediment justificació (cal justificar exclusivament per este procediment telemàtic)

Annex I sol·licitud Annex II fitxa de valoració Annex III fitxa descriptiva  Annex IV memòria justificativa Annex V despeses activitats subvencionades Model de domiciliació bancària

Per a la realització d'activitats de:

a) Oci educatiu:

Trobades en els quals participen joves de més d'un municipi. Activitats d'educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups de joves, dins d'un programa educatiu. Activitats que siguen resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua organització.

Activitats extraordinàries organitzades a conseqüència de la situació creada per la COVID-19.