Te interesa

Itinerarios - Formación

22.23. Itinerario III. Los programas y servicios del IVAJ.

Formació bàsica per al personal tècnic de la Xarxa Jove municipal

Els mòduls formatius d’aquest itinerari estan dissenyats amb la finalitat d’orientar i facilitar informació bàsica sobre la normativa, serveis i programes de l’IVAJ.

Serveis, programes i activitats de l’IVAJ
Hores:
20h
Dates: Gener - Març 2023
Modalitat: a través de la plataforma de e-formación de la GVA, campus IVAJ